Familjehem till ensamkommande barn

Vi söker familjer som vill göra en långsiktig insats för ett ensamkommande barn. Barnen behöver hjälp att integreras i det svenska samhället, hjälp med skolarbete och att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter. Barnen behöver också emotionellt stöd och närvarande vuxna.

När du väljer att bli familjehem för ett ensamkommande barn så vet du inte hur långt ditt åtagande kan bli. Barnet kan vara mitt i en långvarig asylprocess som kan sluta med antingen uppehållstillstånd eller utvisning. Ibland lyckas barnets familj komma till Sverige på anknytning till barnet och då blir en återförening aktuell. Alternativt får barnet tag på en släkting någonstans i Sverige och vill hellre flytta dit.

Samarbete med god man

Familjehemmet samarbetar med den god man som företräder barnet då föräldrarna inte finns i Sverige. God mans uppgift är att bevaka att barnets behov blir tillgodosedda på olika områden och i stället för föräldrarna fatta och godkänna beslut som rör till exempel boende, skola och ekonomi.

Ersättning

Den ersättning som utgår till dig som familjehem bygger på en arvodesdel och en omkostnadsdel enligt SKL:s riktlinjer.

Varje familjehem har ett skriftligt avtal med socialtjänsten kring arvode och omkostnad. Arvodet är sjukpenning- och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Arvodet är inte heller semestergrundande och ger inte rätt till A-kassa.

Omkostnadsdelen ska täcka familjehemmets utgifter för barnets mat, kläder, fickpengar och resor. Denna kostnad bygger på Konsumentverkets beräkningar kring hushållskostnader för barn i olika åldrar

Kontakta oss

Adress:
Röntgenvägen 3
141 52 Huddinge

Rekryterare för familjehem för ensamkommande barn:
Monica Cederblad
08-535 378 32

Margareta Vermcrantz
08-535 315 77

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?