Familjehem

Vill du veta mer om hur det är att vara familjehem?

Välkommen på informationsträff om du är intresserad av att veta mer om hur det är att vara familjehem.

  • Torsdag den 28 november

Tid: 17.00-19.00
Plats: Diagnosvägen 14, Flemingsberg

Anmäl dig till Lena Andersson och Lena Bohman Gustavii.

Varmt välkommen!

Vi behöver alltid nya familjehem till barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hemma. Ett familjehem tar emot barn under en period av barnets liv, eller under hela barnets uppväxt. Om du och din familj är intresserade av att öppna ert hem för ett barn eller ungdom, ta kontakt med oss på familjehemsenheten. 

Vem kan bli familjehem?

Familjehem kan se väldigt olika ut precis som barn och ungdomars behov kan variera. Viktigast är att familjehemmet kan erbjuda trygghet och en stabil social situation för barnet eller ungdomen. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande.

För att du ska få ta emot ett barn eller ungdom i din familj måste ni ha ett godkännande från socialnämnden. För ett godkännande görs en familjehemsutredning som omfattar flera hembesök, intervjuer och kontroll i offentliga register.

Vad innebär det att vara familjehem?

Som familjehem ansvarar ni för barnets dagliga behov och omsorg. Ni får stöd av handläggare i det arbetet. Våra familjehem får även extern handledning, stöd och utbildning. Som familjehem har du oftast många samarbetspartner: handläggare på socialtjänsten, personal i skola eller barnomsorg, barnets föräldrar och släktingar. En viktig uppgift för familjehemsföräldrarna är att stödja barnets relation till sin ursprungsfamilj.

Vad innebär det att vara familjehem för ensamkommande barn?

Ett stort antal av de ensamkommande barnen som kommit till Huddinge behöver ett familjehem. De flesta är pojkar i åldern 13-16 år. Många av barnen som kommer har svåra upplevelser bakom sig. De är ofta oroliga för sin familj men har också förväntningar på sig från familjen att ”lyckas” i Sverige. Som familjehem har du ansvar för barnets dagliga omsorgsbehov och du samarbetar med viktiga personer runt barnet. Till dessa samarbetspartners hör barnets gode man som utses att företräda barnet istället för vårdnadshavaren.

Som familjehem för ensamkommande barn ersätts du enligt riktlinjerna från Sveriges kommuner och landsting, SKL. 

Läs mer om att vara familjehem för ensamkommande barn här.

Vill du bli familjehem?

Ring gärna våra familjehemsrekryterare för mer information eller fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Kontakta oss

Adress:
Röntgenvägen 14
141 52 Huddinge

E-post:
familjehem@huddinge.se

Familjehemsrekryterare:
Charlotte Lindblad
08-535 376 75 

Lena Bohman-Gustavii
08-535 316 02

Lena Andersson
08-535 336 06

Rekryterare familjehem för ensamkommande barn:
Monica Cederblad
08-535 378 32

Margareta Vermcrantz
08-535 315 77

E-post:
familjehem-ensamkommande@huddinge.se

Uppdaterad 11 april 2019

Var informationen till din hjälp?