Jourhem Syd

Jourhem Syd erbjuder jourhem till barn, ungdomar och till föräldrar som tillsammans med sina barn akut behöver placeras utanför det egna hemmet. 
Det finns ständigt ett behov av trygga och stabila vuxna som vill öppna sina hem för dessa barn, ungdomar och föräldrar med sina barn. Att arbeta som jourhem är ett arbete som både utmanar och berikar den egna familjen.
Jourhem Syd är en kommungemensam jourhemsverksamhet mellan Huddinge, Haninge, Nacka, Nynäshamn, Salem och Värmdös kommuner.

Att bli godkänd som jourhem

För att bli godkänd som jourhem blir du och din familj utredda. Det innebär att vi tar registerutdrag från polis, Kronofogden, Försäkringskassan och socialtjänsten. Det innebär även att jourhemskonsulenterna träffar dig och din familj i det egna hemmet vid ett antal tillfällen och att föräldrarna genomgår en djupintervju. Det är socialnämnden i Huddinge kommun som tar beslutet om godkännandet.

Stöd till jourhem

Jourhemmen hos Jourhem Syd får extern grupphandledning ungefär en gång i månaden. De får också kontinuerlig utbildning. Utöver detta får ni stöd och vägledning av er jourhemskonsulent. Vid behov erbjuds jourhemmen enskild handledning av extern handledare. Samtliga jourhem genomgår socialstyrelsens grundutbildning Ett hem att växa i.

Vi har en beredskapstelefon dit jourhemmen kan ringa och få stöd dygnet runt, hela året.

Vill du bli jourhem?

Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Eller fyll i vår intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Informationskväll

Vill du veta mer om vad det innebär att vara jourhem? Välkommen på informationskväll om och med Jourhem Syd:

21 november, klockan 18.00-20.00, Nackasalen, Nacka.

Här hittar du mer information.

Att vara jourhem

Beslut om placering tas av socialtjänsten. Orsakerna för placeringen kan variera, det kan exempelvis bero på bristande omsorgsförmåga på grund av sjukdom eller missbruk, den ena föräldern kan vara misshandlad och i behov av stöd en period eller så kan en ungdom har hamnat i svår konflikt med sina föräldrar.

Olika kontrakt och avtal

En del jourhem är kontrakterade och har då en fast arvodesersättning oavsett om de har en placering eller inte. Det krävs då att en förälder är hemma på heltid och ägnar sig åt de uppdrag som socialtjänsten har kring ärendet.

Andra jourhem har ett avtal gällande att hålla ett rum för Jourhem Syd. Dessa familjer kan ha arbete utanför hemmet och är friare att välja vad för slags placering som passar för familjen för tillfället.

Det finns också jourhem som inte har något avtal utan som fritt vill välja när de vill ta emot en placering.

Gemensamt för alla jourhem är att de endast tar emot placeringar från Jourhem Syd.

Kontakta oss

Adress:
Kommunalvägen 36
141 62 Huddinge

E-post:
jourhemsyd@huddinge.se

Kontaktpersoner:
Sofie White, enhetschef
08-535 359 94

Camilla Jarelius, jourhemskonsulent
08-535 359 92

Ylva Blid, jourhemskonsulent
08-535 359 93

Kerstin Roos Hägglöf, jourhemskonsulent
08-535 359 91

Sanna Karlberg, administratör
08-535 359 90

Uppdaterad 15 november 2018

Var informationen till din hjälp?