AB Stockholm Parterapi och KBT

Vi är alla legitimerade psykoterapeuter som arbetar med par och familjer. Vi är utbildade i evidensbaserade metoder som KBT, IBCT, EFT, schematerapi och ACT.

Vi möter dagligen personer som har kört fast i sin kommunikation och som behöver verktyg för att komma vidare.

Vi är vana vid problem som exempelvis:

  • Ni har tappat kontakten men vill arbeta på er relation.
  • Det blir ständiga gräl och missförstånd.
  • Den ena partnern är osäker på om den vill fortsätta.
  • En av er har haft en sexuell kontakt utanför förhållandet.
  • Svartsjukan tar över.
  • Utmattning, depression och ångest påverkar oss.
  • Svårigheter i föräldrarollen har inverkan på vår relation.

Vi värnar om att det ska kännas tryggt i rummet och att det finns utrymme för en öppenhet. Samtidigt som vi utgår från parets behov följer vi en struktur under samtalen. Vi erbjuder ofta paret att arbeta med hemuppgifter, för att hålla processen levande mellan gångerna vi ses.

Vi har särskild kompetens inom sexologi, depressionsbehandling och utmattning, terapi för ångest, oro och paniksyndrom, neuropsykiatri, terapeutiska samtal med barn och tonåringar, missbruk, hot och våld, trauma, diagnostik, konflikthantering och familjebehandling.

Uppdaterad 1 september 2021

Var informationen till din hjälp?