Byrån för familjerådgivning och psykoterapi

Två kvinnor och en man står tillsammans vid ett träd

Vi är alla legitimerade psykoterapeuter med specialiserad kunskap kring relationer. Inriktning är KBT med vidareutbildningar inom systemteori, sexologi, EFT (Emotion Focused Therapy), IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy) och Schematerapi. Fördjupade kunskaper finns även inom neuropsykiatri, diagnoser som ADHD, ADD och autismspektrumtillstånd.

Vi har två mottagningar, en vid Medborgarplatsen och en vid Odenplan. Se vidare information på vår hemsida. 

Så här arbetar vi

Vi vänder oss till par och familjer som har hamnat i negativa kommunikationsmönster som skapar svårigheter i relationen. Vi har en bred erfarenhet av att ha arbetat med par och familjer med olika svårigheter och skeenden i livet. Det finns en stor öppenhet för att familjer ser olika ut och vi lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande och ett aktivt lyssnande till varje par/familjs specifika behov.

Gemensamt för oss tre är att vi är övertygade om att de relationer vi lever i är det viktigaste för ett harmoniskt och meningsfullt liv. Vi arbetar med att synliggöra vad som händer i kommunikationen genom att förstå vilka känslor som väcks och vilket agerande som följer på det. Med en ökad insikt om vilka beteendemönster som står i vägen för en sund kommunikation ökar möjligheten att se varandras känslomässiga behov och upprätta en känslomässig kontakt. Det är viktigt för en bra kommunikation och en fungerande relation oavsett om man väljer att leva ihop eller om man väljer att separera.

Det är betydelsefullt för oss att de som kommer till vår mottagning känner sig respekterade, lyssnade på och att just deras behov får stå i fokus. Metodutveckling sker via handledning, fortbildning, utvärdering och interna metodkonferenser.

Så här arbetar vi med barnen i familjerådgivningen

I arbetet med paret beaktas barnens situation. Vi kan även hänvisa till annan lämplig vårdgivare. Barnperspektivet beaktas i enlighet med FN:s barnkonvention.

Kontakta Byrån för familjerådgivning och psykoterapi


Besöksadress

City
Kungstensgatan 28 B, nära Rådmansgatans tunnelbana

Vasastan
Kungstensgatan 59, fem minuters gångväg från Odenplan.

Vi är flexibla och försöker ordna så att ni kan få en tid inom kort varsel. Besök gärna vår hemsida där det finns tider att boka direkt via nätet. Om ni inte hittar en tid som passar kontakta oss via telefon eller mail så försöker vi anpassa efter ert behov.

Telefon:
AnnSofie Svanfelt
070-130 47 67

Rikard Lidén
070-322 80 20

Liselotte Wahlund Swahn
076-188 68 71

Uppdaterad 19 februari 2020

Var informationen till din hjälp?