Familjerådgivningen City

Familjerådgivningen City är en specialistverksamhet som enbart erbjuder familjerådgivning med inriktning på samlevnadsproblem och kriser i parrelationen samt i andra familjenära relationer så som syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enstaka fall kan rådgivningen även innefatta individuella insatser samt stöd till parets barn relaterat till föräldrarnas kris samt familjesamtal.

Vanliga problem som tas upp på familjerådgivningen är "livspusslet", konflikter, styvfamiljeproblematik, otrohet, sexuella problem, familjevåld och barnuppfostran. Andra problem som kan tas upp är problem i olika faser i livet exempelvis småbarnsåren, tonåren och pensionering, barnlöshetsproblematik samt psykiska problem och neuropsykiatriska diagnoser som påverkar förmågan att vara i relation på ett bra sätt.

När relationen inte längre är en källa till glädje, när vi missförstår varandra och konflikter upptar merparten av tiden finns det hjälp att få. Vi arbetar med att öka förståelsen både för sig själv och för den andre. Vi arbetar på olika och konkreta sätt med samspel samt att öka kommunikationen. Vi arbetar även med att synliggöra och ändra mönster både i känsla, tanke och beteende. Målet med samtalen är alltid att skapa ett reflektionsutrymme för att hitta sätt att hantera det som blir svårt och att hitta nya vägar oavsett om man vill fortsätta relationen eller separera.

Våra familjerådgivare har stor erfarenhet av arbete med par, familjer, styvfamiljer och olika familjerelaterade konstellationer. Grunden för hela vår verksamhet är att erbjuda en professionell, tillitsfull och trygg kontakt där vår strävan är att skapa och få förtroende hos dem vi möter.

Hos oss arbetar både manliga och kvinnliga familjerådgivare som har särskild kompetens inom områden som handlar om styvfamiljen, parterapi, sexologi, HBTQ samt barnlöshetsproblematik.

Vi pratar svenska och engelska.

Kontakta Familjerådgivningen City

Adress:
Målargatan 7
111 22 Stockholm

Telefontid:
Helgfri vardag kl 07:00-16:30, torsdag 07:00-20:00
Det går också att boka tid på webbplatsen.

Mottagningstid:
måndag, tisdag och onsdag klockan 8.00–19.00 
torsdag klockan 8.00–20.00 
fredag klockan 8.00–17.00 

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?