Familjeterapeuterna Syd

Vi erbjuder rådgivning hos behandlare med bred kompetens och lång yrkeserfarenhet. Metoderna vi använder är väl beprövade och har empiriskt god effekt. Gemensamt är att vi alla har en vilja att utvecklas med vår samtid. Vi arbetar utifrån våra ledord respekt, transparens och glädje. Vi erbjuder Familjerådgivning till familjer och par som har utmaningar att hantera i sina relationer.

Familjerådgivning är stödjande och rådgivande och varar mellan 1–5 gånger, ibland räcker det med ett samtal för att åstadkomma förändring. Behoven och frågorna som rör relationer varierar mellan olika åldrar. Livet förändras, nya situationer och sammanhang uppstår. Till oss kan du vända dig i skilda livsfaser och få professionell hjälp.

Vi arbetar salutogent och lösningsfokuserat med familjer och par där problematiken är ett faktum och preventivt med psykoedukation till de familjer som kommer med logistikutmaningar och saknar grundläggande förutsättningar för att leva i funktionella familjerelationer. Vi har genusperspektivet aktuellt i behandlingsarbetet och är vana att möta regnbågsfamiljer och par som lever i icke monogama förhållanden. Hos oss är olika familjekonstellationer normalt förekommande. Barnperspektivet är en central del i arbetet med familjer. Arbetet med föräldrarna handlar om att hjälpa dem att ta ansvar för fostran och den känslomässiga interaktionen i familjen. På så vis blir föräldrarna goda förebilder för sina barn.

Våra legitimerade Familjeterapeuter arbetar med familjer utifrån ett Systemiskt förhållningssätt där den enskildes problem ofta kan härledas till familjesystemet, skola eller annan social kontext som barnet/ungdomen befinner sig i. Vi kartlägger och ger råd och stöd i en förändringsprocess mot en mer funktionell livssituation för barn/ungdomen.

Kontakta Familjeterapeuterna Syd

Besöksadress:
Järntorgsgatan 6,
111 29 Stockholm

Birger Jarlsgatan 2,
114 34 Stockholm

Artellerigatan 28,
114 34 Stockholm

Telefontider:
måndag-fredag klockan 7.00–18.00

Besökstider:
Vardagar: 08.00–21.00
Helger: 10.00–17.00 eller enligt överenskommelse.

Uppdaterad 14 mars 2022

Var informationen till din hjälp?