AB Parrådgivarna Sverige

Personal på AB Parrådgivarna Sverige.

Familjerådgivningsarbetet har sin tyngdpunkt i samtalsbehandling vid samlevnadsproblem i par- och familjerelationer och är en undersökande och bearbetande process. Vi arbetar med att ge var och en eget utrymme att berätta hur den tänker och vill ha det. Vår utgångspunkt är att en förändringsprocess startar i en öppen och förtroendefull dialog. Ibland finns det flera olika teman och vi får då rangordna vad vi ska börja med. Tillsammans undersöker vi sedan möjliga vägar till förändring.

Vår teoretiska referensram grundar sig på psykodynamisk teori, anknytnings teori, olika teorier om familje- och parbildning, det sexuella perspektivet samt traumateori. Mångfalden av problemställningar kräver dock stor flexibilitet av familjerådgivaren i val av metod. Huvudsakligen arbetar vi utifrån ett systemiskt, affekt och relationellt perspektiv samt använder pedagogiska tekniker såsom problembaserade, lösningsfokuserade, och strukturerande.

Hos oss arbetar sex familjerådgivare som alla är leg. psykoterapeuter med olika teoretiska inriktningar såsom t. ex familjeterapeutisk och kognitiv/relationell och psykodynamisk/psykoanalytisk. Vi har olika grundutbildning såsom: psykolog, socionom och beteendevetare Vidareutbildningar som certifierad EMDR-terapeut och grundutbildning som EFT-parterapeut. Två av familjerådgivarna är auktoriserade familjerådgivare. Fyra medarbetare är utbildade handledare inom psykoterapi och psykosocialt arbete.

Vi pratar svenska och engelska.

Kontakta AB Parrådgivarna Sverige

Besöksadress:
Götgatan 103
116 63 Stockholm

Högbergsgatan 31
116 20 Stockholm

Maria Prästgårdsgata 27 nb
118 52 Stockholm

Telefon:
08-640 88 95

Besökstider:
måndag-fredag klockan 8.00 – 18.00 (20.00)

Uppdaterad 14 maj 2020

Var informationen till din hjälp?