Stockholm parrådgivning

Vår ambition är att skapa en trygg plats där du ges möjlighet att inför din partner prata ostört om hur du har det med dig själv och relationen, och där du även tar den motsatta positionen att lyssna aktivt till din partner och dennes berättelse.

Stockholms parrådgivning erbjuder familjerådgivning och parrådgivning. Vi vänder oss till par, föräldrar, syskon och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsproblem och kriser. Finns det barn med i relationen, så lyfter vi även frågan om hur de påverkas av situationen. 

Vi är samtliga legitimerade psykoterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta med enskilda, par och familjer. Vi har vidareutbildning i emotionellt fokuserad parterapi, sexologi samt hbtq, KBT och handledarutbildning.

Uppdaterad 4 november 2020

Var informationen till din hjälp?