Förebyggarteamet

Vi stöttar ungdomar 10 till 20 år 

Förebyggarteamets fältsekreterare arbetar för att tidigt kunna fånga upp problem hos unga, och rör sig där barn och unga finns, till exempel i skolan, på fritidsgårdar och på nätet. 

Förebyggarteamet arbetar förebyggande, uppsökande och samverkande tillsammans med i första hand våra grundskolor och fritidsgårdar. Vi samarbetar med andra aktörer som arbetar för och med ungdomar såväl inom som utanför kommunen.

Du kan kontakta fältsekreterarna med dina egna frågeställningar. 

Föräldramöten och föräldrarstödsutbildningar

Förebyggarteamet håller även i riktade föräldramöten och föräldrastödsutbildningar. 

Förebyggarteamet i Nyinflyttad

Uppdaterad 30 juni 2022

Var informationen till din hjälp?