Koll på socialtjänsten

Socialstyrelsen har en webbplats som vänder sig till barn och unga, kollpasoc.se.

På webbplatsen kan barn och unga till exempel få reda på

  • hur de kan få hjälp om det inte är bra hemma
  • vad som gäller om man är placerad i ett familjehem 
  • hur det funkar när de kommer till Sverige på flykt från ett annat land.

Där finns information om vad socialtjänsten gör. Till sajten hör också en Youtubekanal med filmer om socialtjänsten.

kollpasoc.se

Uppdaterad 15 februari 2022

Var informationen till din hjälp?

Lämna denna sida nu!