Medling vid brott

Vad är medling?

Syftet med medling är att den som begått en brottslig handling får insikt i brottets konsekvenser och att den som utsatts för brott får möjlighet att bearbeta det som hänt. Både den som begått brott och den som blivit utsatt får möjlighet att vid ett möte sätta sig ner och prata om det som hänt. Målet är att minska de negativa följderna av brottet.

Förutsättningar för medling

 • Frivilligt deltagande från gärningsperson och brottsutsatt.
 • Brottet är anmält till polisen.
 • Gärningspersonen har erkänt gärningen eller del i gärningen.
 • Medlingen hålls av en opartisk medlare.

Varför ska du delta i medling?

Du som har blivit utsatt för brott får möjlighet att själv berätta vilka konsekvenser brottet fått för dig, möjlighet att få svar på frågor som du kan ha om det som du blivit utsatt för samt ett ansikte på den som gjort dig illa.

Du som har begått ett brott får möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort, möjlighet att be om ursäkt samt visa mod genom att möta den du har gjort illa.

Bra att veta om medling

 • Medling erbjuds av polis eller socialtjänst.
 • Du kan själv ta initiativ till medling genom utredare på polis eller socialtjänst.
 • Innan medlingen hålls alltid förmöten där medlare träffar gärningsperson och brottsutsatt vid olika tillfällen för samtal.
 • Medlaren kan hjälpa till att sluta ett avtal vid medlingstillfället som kan handla om gottgörelse men också om hur man ska förhålla sig till varandra i fortsättningen.
 • Åklagaren informeras alltid om att medling genomförts.
 • Medling kan användas vid olika typer av brott som stöld, olaga hot, misshandel och skadegörelse där den unge är under 18 år.
 • Medling är inte i stället för rättegång. 

Uppdaterad 18 januari 2018

Var informationen till din hjälp?