Ungdomstjänst

Du som är mellan 15 och 21 år kan dömas till ungdomstjänst i tingsrätten. Beroende på vilket brott du har begått kan du bli dömd till mellan 20 och 150 timmar. Ungdomstjänst får man i stället för böter eller kortare frihetsberövande.

I ungdomstjänst ingår att utföra ett oavlönat arbete på en arbetsplats och att följa ett program med samtal och studiebesök. Alla delar av ungdomstjänst är obligatoriska.

Arbetsplatsen

Vi har ett samarbete med olika arbetsplatser, organisationer och idrottsföreningar som tar emot dig för det oavlönade arbetet. Du kan inte välja arbetsplats själv, men en matchning görs utifrån person, arbetsplats, hur många timmar som ska göras samt dina färdigheter och intressen.

På alla arbetsplatser finns en handledare som tar ett extra ansvar för dig och är en kontaktperson för socialtjänsten vid närvarokontroll och uppföljningar.

Samtal och studiebesök

Ungdomstjänst är ett straff men det ska innehålla något mer än det oavlönade arbetet, så i timmarna ingår även en programverksamhet. Här får du gå igenom en strukturerad samtalsserie där vi diskuterar brottet och konsekvenserna det fått för dig, brottsoffer och samhället.

I programverksamheten ingår även ett till tre studiebesök, där antalet beror på vilket brott du har dömts för. Vi samarbetar med Kronofogden, Huddinge sjukhus och stödcentrum för unga brottsoffer, med föreläsningar och diskussion.

Mål med ungdomstjänsten

En målsättning med det innehåll vi har är att du, förutom arbete, ska reflektera och fundera på din livssituation genom samtalen och förhoppningsvis i framtiden avhålla dig från vidare kriminalitet.

Om du missköter din ungdomstjänst

Ungdomstjänst är en påföljd som döms ut i tingsrätten och inte ett erbjudande eller insats från socialtjänsten. Om du missköter dig och inte tar det ansvar som ungdomstjänst kräver blir du återrapporterad till åklagaren. 

Kontakta oss

Om du vill veta mer om ungdomstjänst vänligen kontakta Huddinge kommuns servicecenter på telefonnummer 08 535 300 00.

Uppdaterad 28 augusti 2019

Var informationen till din hjälp?