Familjerådgivning

Problem i ett parförhållande eller i andra nära relationer kan få destruktiva följer. När ni önskar en förändring och vill bryta vardagsmönstret finns familjerådgivning som hjälp och stöd.

Familjerådgivning ska vara en trygg plats där man kan prata som par eller enskilt tillsammans med en familjerådgivare. Båda får komma till tals och båda blir lyssnade på. En opartisk vägledning kan ge nya perspektiv. Hos familjerådgivningen råder frivillighet och sträng sekretess.

Familjerådgivning är en samtalsbehandling som vänder sig till vuxna med relationsproblem. Rådgivningen kan vara ett stöd när man till exempel ofta hamnar i gräl, när relationen påverkas av ett destruktivt beteende. Det kan handla om att den ena parten, eller båda, vill separera eller att man har svårt att prata och att samarbeta när man redan har gått skilda vägar.

Motsättningar mellan föräldrar och barn och problem i andra nära vuxenrelationer kan också vara orsak till att man behöver ett professionellt stöd.

Vilka familjerådgivare jag välja?

Förteckning över utförare av familjerådgivning

Ni kan välja rådgivare

Ni väljer själva utförare av familjerådgivning, tar kontakt och avtalar tid för ett inledande samtal. Ni erbjuds upp till fem samtal med möjlighet till förlängning med ytterligare tre. Varje samtal kostar 350 kronor.

Huddinge kommuns familjerådgivning arbetar även på uppdrag av Botkyrka, Salem och Nynäshamns kommuner. För invånare i de kommunerna gäller inte kundvalet, och avgiften kan variera mellan kommunerna. 

 

Uppdaterad 21 april 2022

Var informationen till din hjälp?