Acord Familjerådgivning HB

Personalen på Acord familjerådgivning

Par vänder sig till oss med olika frågeställningar som rör samlevnad och separation. Alla kan någon gång få problem i sina nära relationer. Då kan det vara en god idé att vända sig till en familjerådgivare.

Så här kan det låta i telefonen när man ringer och bokar tid hos oss:

  • Vi kan inte tala med varandra
  • Vi har fått det svårt sedan vi fick barn
  • Min partner vill separera men inte jag
  • Vi är en styvfamilj och det fungerar inte
  • Vi har inget sexliv eller samliv längre
  • Min partner har varit otrogen och allt är kaos

Vi möter par som lever i olika samlevnadsformer och vi arbetar även med relationsproblem mellan föräldrar och vuxna, barn eller syskon.

I gemensamma samtal finns möjlighet att berätta, att lyssna och förstå något mera om sig själv och sin partner. Vårt arbete bygger på frivillighet och vi utgår från bådas behov och engagemang.

Vi betraktar barnperspektivet och gör paret medvetna om barns behov. Vid behov deltar även barnen i samtalen.

Vi har en psykodynamisk grundsyn där vi integrerar systemteoretiska och kognitiva metoder. Vi bedriver familjerådgivning utifrån ett psykosocialt perspektiv med fokus på parrelationen. Vårt arbetssätt och målsättning är att tillsammans med paret eller parterna hitta nya sätt att samtala och att öka kommunikationen och förståelsen för varandras behov och olikheter.

Kontakta Acord Familjerådgivning

Södermalm

Besöksadress:
Katarina Bangata 56
116 39 Stockholm

Hans Larsson
073-70 70 150
info@hanslarsson.se
www.hanslarsson.se

Caroline Stenqvist
070-796 90 17
info@carolinestenqvist.se
www.carolinestenqvist.se

Vasastan

Besöksadress:
Tomtebogatan 4
113 39 Stockholm

Erik Netterberg
070-630 02 27
info@eriknetterberg.se 
www.eriknetterberg.se

Östermalm

Besöksadress:
Engelbrektsgatan 35 B
114 32 Stockholm

Anette Hamrelius
0708-67 95 75
anette.hamrelius@ahpsykoterapi.se
www.ahpsykoterapi.se 

Solna

Besöksadress:
Östervägen 4
169 52 Solna

Börje Forsell
070-791 55 81
borje@solnapsykoterapi.se
www.solnapsykoterapi.se

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?