KBT Terapi Stockholm AB

Vi som bedriver familjerådgivning har lång erfarenhet av att arbeta med människor i form av samtalsstöd och behandling. Vi har alla en akademisk utbildning som socionom eller beteendevetare med vidareutbildningar inom psykoterapi. Vi har även andra kompetenser inom neuropsykiatriska diagnoser, BBIC (barns behov i centrum), hedersrelaterat våld, våld, psykiatriska diagnoser, missbruk och sexologi.

Vårt arbetssätt grundar sig på en systemteoretisk grund och salutogent perspektiv. Det innebär att samtalen kommer att vara strukturella med relationsfokus. Vi eftersträvar att återskapa dialoger och överbygga kommunikationssvårigheter. Det finns även möjlighet till att få råd och stöd i sociala och familjerättsliga frågor. Vi använder oss även av utvecklingspsykologiska, psykiatriska, inlärningspsykologiska och socialpsykologiska teorier för att vägledas i vårt arbete. Vid behov kan vi använda oss av co-terapi, vilket innebär att en manlig och kvinnlig terapeut jobbar med familjen.

Uppdaterad 4 november 2020

Var informationen till din hjälp?