Soultime familjebehandling AB

Vi är barn- och familjeterapeuter med lång erfarenhet av arbete med fokus på relationerna i familjen. Vår metod grundar sig på övertygelsen om att vi alla bär med oss beteendemönster som påverkar samspelet mellan föräldrar och barn och även mellan de vuxna i familjen (anknytningsteori). Ett viktigt inslag i emotionellt fokuserad parterapi är att komma till insikt om hur sådana invanda anknytningsmönster ofta ligger bakom de beteenden och konflikter som många fastnar i. Genom att öka insikten och förståelsen för de olika svårigheter som kan finns i en relation möjliggör vi också förändringar.

Barnets behov i främsta rummet

Vi har ett öppet och flexibelt arbetssätt som bygger på vår vägledning och er medverkan. Vi ska tillsammans hitta nya sätt att bearbeta problem och kriser samtidigt som vi prövar nya sätt att agera och samspela på. Vårt mål är att stödja er som föräldrar och försöka förhindra destruktiva separationer. Barnets behov ska komma i främsta rummet - barnets situation i familjen ska alltid finnas med i våra samtal. Vi strävar efter att möta varje individ med respekt och förståelse. Ett ömsesidigt samförstånd är grunden för ett lyckat arbete.

Säkerställer att samtalen är meningsfulla

Vi använder särskilda skattningsskalor för att säkerställa att samtalen är meningsfulla, att vi lyssnar och tar hänsyn till era behov och arbetar med det som passar er.

Legitimerade psykoterapeuter

Samtliga familjerådgivare är legitimerade psykoterapeuter med inriktning på familj- och barnterapi. Familjerådgivarna har också utbildning i BOF (barnorienterad familjeterapi), tejping (leksamtal) samt är diplomerad MarteMeo-terapeut (samspelsbehandling), utbildad i MI (motiverande samtal) och certifierad theraplay-terapeut(samspelsbehandling). Grundutbildning i EFT (emotionellt fokuserad terapi för par). Vi har också familjerådgivare med erfarenhet och kompetens inom missbruk och beroendeproblematik och hur detta påverkar familjen.

Kontakta Soultime familjebehandling

Besöksadress:
Götgatan 19
116 46 Stockholm

Telefon:

Susan Hanshoff, familjerådgivare
070-251 65 26

Pernilla Avre Lams, familjerådgivare
070-617 24 20

Telefontider:
måndag-torsdag klockan 8.00–19.00

Besökstider:
måndag-torsdag klockan 8.00–21.00
fredag klockan 8.00–17.00

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?