Föräldragrupper

ABC föräldraträffar

ABC är ett föräldraprogram som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 3–12 år. Programmet bygger på forskning kring föräldraskap och barns utveckling. Syftet är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

  • Träff 1 – Visa kärlek - Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Hur ska man kunna fokusera på det som funkar bra?
  • Träff 2 – Vara med - Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn?
  • Träff 3 – Visa vägen - Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras?
  • Träff 4 – Välja stider - Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?

De fyra träffarna bygger på varandra och därför bör man försöka delta alla gånger.

Information och diskussion blandas med övningar och filmer. ABC riktar sig till båda föräldrarna och det bästa är att delta tillsammans.

Läs mer om innehållet i en ABC-träff.

Gör en intresseanmälan till ABC-föräldraträffar.

Älskade förbannade tonåring

Älskade förbannade tonåring riktar sig till alla föräldrar med barn 13–18 år, inte bara de som upplever att de har problem.
Under träffar går man igenom en rad vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen:

  • tonåringen talar inte längre med dig,
  • hjälper inte till hemma,
  • bråkar med syskon,
  • vill mest vara med sina vänner.

Träffarna bygger på gruppdiskussioner med samtalsledare från fältsekreterarna i Förebyggarteamet.

Anmäl dig till Älskade förbannade tonåring.

Uppdaterad 1 oktober 2020

Var informationen till din hjälp?