Föräldragrupper

ABC föräldraträffar

ABC är ett föräldraprogram som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldrarna 3–12 år. Programmet bygger på forskning kring föräldraskap och barns utveckling. Syftet är att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn.

Under fyra träffar ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Varje träff har ett tema. Innehållet handlar om hur föräldrar kan främja sitt barns utveckling och självkänsla, hur konflikter i familjen kan förebyggas samt hur du kan hjälpa ditt barn att hantera starka känslor. Hur påverkar vi varandra i vardagen? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Hur kan vi minska stressen? Hur kan tjat i familjen minskas?

Information och diskussion blandas med övningar och filmer. ABC riktar sig till båda föräldrarna och det bästa är att delta tillsammans.

Älskade förbannade tonåring

Älskade förbannade tonåring riktar sig till alla föräldrar med barn 13–18 år, inte bara de som upplever att de har problem.
Under fyra träffar går man igenom en rad vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen:

  • tonåringen talar inte längre med dig,
  • hjälper inte till hemma,
  • bråkar med syskon,
  • vill mest vara med sina vänner.

Träffarna bygger på gruppdiskussioner med samtalsledare från fältsekreterarna i Mobila teamet.

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?