Råd och stöd om barn och ungdomar

Känner du frustration för att barnen inte lyssnar på vad du säger? Har du svårt att hantera ditt barn i olika situationer? Är barnen ledsna när de ska till den andra föräldern? Kontakta oss!

Råd och stöd om barn 05 år

Du som har mindre barn är välkommen att kontakta en av kommunens familjecentraler. Du kanske känner oro över ditt barn eller din situation som förälder? Ta kontakt med oss, så träffas vi för ett eller flera samtal!

Familjecentralerna finns i Vårby, Flemingsberg, Skogås och centrala Huddinge. Här finns socialtjänst, öppen förskola, barnhälsovård (BVC) och barnmorskemottagning (BMM). 

Råd och stöd om barn och ungdomar

Du som har barn i åldrarna 6 till 20 år är välkommen att ringa oss för att få råd och stöd i ditt föräldraskap. Vid behov kan du boka upp till fem kostnadsfria samtal med en familjebehandlare. Vid behov använder vi oss av tolk. 

I kontakten med socialtjänsten råder sekretess. Samtalen med oss är kostnadsfria.

Kontakta råd och stöd om barn och ungdomar

Om vi inte svarar, lämna namn och telefonnummer så ringer vi upp.

Telefon: 08-535 376 02

Uppdaterad 27 augusti 2020

Var informationen till din hjälp?