Medling vid brott

Medling innebär att den som begått ett brott och den som utsatts träffas och pratar om det som har hänt tillsammans med en medlare.

Tanken med medling är att den som har begått ett brott ska få ökad insikt om följderna och att den som blivit utsatt ska få möjlighet att bearbeta det som hänt. 

Medling är frivilligt och är inte i stället för en rättegång. Medling kan användas vid brott som stöld, olaga hot, misshandel och skadegörelse där den unge är under 18 år. 

Det här kan medling ge

Du som har blivit utsatt för brott får

  • möjlighet att själv berätta vilka konsekvenser brottet fått för dig
  • möjlighet att få svar på frågor du kan ha om det du blivit utsatt för
  • ett ansikte på den som gjort dig illa.

Du som har begått ett brott får

  • möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort
  • möjlighet att be om ursäkt
  • visa mod genom att möta den du har gjort illa.

Inför medlingsmötet träffar medlaren den som begått brottet och den som har utsatts var för sig.  

Gör så här om du är intresserad

Polisen och socialtjänsten kan erbjuda medling. Du kan också själv föreslå att du vill delta i medling.

Om du har frågor eller vill veta med att kontakta en handläggare på Stödcentrum.

Uppdaterad 3 februari 2023

Var informationen till din hjälp?