Unga i riskzon för kriminalitet

Du som är ung och vill sluta begå brott eller riskerar att börja kan få hjälp att ta dig ur det.

Stöd för unga med riskbeteende

Stödet är riktat till dig som är 13–20 år och är behovsprövat. Det betyder att en socialsekreterare måste bevilja stödet. 

Exempel på stöd: 

  • Sociala insatsgrupper (SIG) där socialtjänsten polisen och skolan samarbetar för att ge ungdomar stöd. Även andra kan kopplas in, som fritidsverksamheten. 
  • Enskilda stödsamtal för dig som vill förändra och utveckla ditt tankesätt och beteende och ta dig ur ett riskbeteende.
  • Familjesamtal för dig och de närmaste i familjen för att öka chanserna att du ändrar ditt riskbeteende.

Dömd för brott 

Du som är 15–21 år kan dömas till ungdomstjänst av tingsrätten. Ungdomstjänst får du i stället för böter eller ett kortare frihetsberövande. 

Ungdomstjänst 

Du som har dömts till ungdomstjänst ska utföra ett oavlönat arbete på en arbetsplats. Du ska även följa ett program med samtal och studiebesök.

Ungdomskontrakt

Du kan även dömas till ungdomskontrakt. Det handlar främst om enskilda samtal för att motverka att du utvecklar ett skadligt riskbeteende. 

Din ungdom och kriminalitet

Är du som förälder eller annan viktig vuxen orolig för att en ungdom i din närhet ska dras in i kriminella gäng?  Broschyren "Gängsnacket" ger dig information om hur du kan prata med ungdomar om gäng och kriminalitet. Den finns på svenskar, engelska, tigrinska, turkiska, spanska, somaliska, persiska (farsi), franska, centralkurdiska (sorani) och arabiska.

Broschyren Gängsnacket

Kontakta mottagningsteamet för barn och unga 0-20 år

För att komma i kontakt med oss ringer du servicecenter och ber om att bli kopplad till mottagningsteamet för barn och unga. 

Telefonnummer: 08-535 300 00

Övrigt stöd för barn och unga

Ungdomsmottagningen

På ungdomsmottagningen kan du få hjälp med frågor om kroppen, sexualitet eller preventivmedel. Du kan också få stöd om du mår dåligt och behöver någon att prata med.

Ungdomsmottagningen

Elevhälsan 

Alla elever från förskoleklass till och med gymnasiet har tillgång till elevhälsa i skolan. Inom elevhälsan arbetar skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagog. 

Elevhälsan 

Fältsekreterarna - en vuxen att prata med 

Den som är ung och behöver en trygg vuxen att prata med kan vända sig till en fältsekreterare på Förebyggarteamet. De finns till exempel i skolan, på fritidsgårdar och på nätet.

Även du som är förälder och har frågor och funderingar är välkommen att höra av dig.

Förebyggarteamet

Uppdaterad 15 december 2023

Var informationen till din hjälp?