ACT – att hantera stress och främja hälsa

Vill du gå en kurs baserad på senaste forskningen kring stress och välmående? Ungdomsmottagningen erbjuder en ACT-kurs. Du får lära dig konkreta verktyg för att hantera livets stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden.

Kursen ges vid sex tillfällen, varje kurstillfälle är två timmar (totalt 12 timmar). Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Kursen är för dig som är 16 till 20 år. 

Datum, plats och tid

Kursen startar den 16 mars och gruppen ses på torsdagskvällar 17.00-19.00 på ungdomsmottagningen i Huddinge centrum.

Anmälan

Anmäl ditt intresse till ACT-kursen

Du kan även anmäla intresse genom att ringa 08-535 379 90, lämna meddelande så blir du uppringd av en kursledare.

Det här lär du dig

  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Vad vill jag ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden?
  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade? Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?

Vid varje kurstillfälle kommer du bli uppmanad att börja använda de strategier du lärt dig i ditt dagliga liv för att konkret ta steg i riktning mot det liv du vill leva.

Uppdaterad 15 februari 2023

Var informationen till din hjälp?