Resultat från enkät om ungdomsmottagningen

Ungdomar som har besökt ungdomsmottagningen i Huddinge har under en vecka fått svara på en enkät om sitt besök.

Resultat från enkätundersökningen

Det var 51 ungdomar som svarade på frågorna och vi tackar för alla svar.

Fritextsvar från enkätundersökningen

Ungdomarna lämnade många bra och fina fritextsvar. Här kan du se ett urval. 

Uppdaterad 3 februari 2023

Var informationen till din hjälp?