Fridlyst - stödgrupper för barn och föräldrar

Har man det jobbigt hemma av olika orsaker kan man behöva prata om det. Dels med helt oberoende vuxna, dels med andra barn eller ungdomar som är i samma situation. Att träffa andra i ungefär samma ålder som varit med om liknande som man själv kan vara befriande. Man är inte ensam!

I grupperna träffas man under en termin, ett par timmar varje vecka. Man äter mellanmål, pratar och har roligt tillsammans. Tillsammans gör man aktiviteter som är anpassade utifrån ålder och intressen. Vi kan göra olika övningar, samtala utifrån olika teman, spela rollspel eller rita och måla. Man lär sig mer om det som är jobbigt hemma, men lika viktigt är att man får en möjlighet att koppla av och ha roligt med andra.

Det kostar ingenting att delta i grupperna. Ring oss gärna så berättar vi mer om vilka grupper som är på gång just nu!

Barn till föräldrar med psykisk ohälsa

När föräldrar drabbas av psykisk ohälsa berör det hela familjen och dess sätt att fungera. Inte minst påverkas barnen som har sina föräldrar som trygghet och förebild i sina liv. Därför kan barn och ungdomar behöva extra mycket stöd och hjälp när en förälder lider av psykisk sjukdom eller psykiska problem.

I gruppen talar man mycket om hur det kan vara att växa upp med en förälder som har psykisk sjukdom eller stora psykiska problem. Barnet får dela sina tankar, känslor och funderingar med andra. Barnet får veta mer om psykisk ohälsa, och olika begrepp som kan vara svåra att förstå. Förutom detta ska gruppen vara en plats där barnet får en möjlighet att koppla av och ha roligt med andra.

Barn med missbrukande föräldrar

Att växa upp i en familj där föräldrarna dricker för mycket alkohol eller tar andra droger skapar känslor av otrygghet. Man känner sig ofta ensam och tror inte att någon annan kan förstå. Att prata med jämnåriga eller andra vuxna är kanske inte heller så lätt. Missbruket blir en familjehemlighet.

I gruppen tar vi upp frågor kring missbruk och beroende; vad är ett missbruk och hur kommer det sig att min förälder väljer alkoholen eller drogen framför mig som barn? Under träffarna får barnet också möjlighet att dela sina tankar och känslor med andra och att få koppla av och ha roligt.

Barn med skilda föräldrar

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit så bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta lite tid. När föräldrarna skiljer sig kan det ibland vara svårt att vara barn.

Det kan vara svårt att acceptera att ens föräldrar inte längre ska bo ihop. Att man kanske måste flytta, byta skola eller att behöva bestämma med vem man ska bo och när. Man kan lätt känna sig ensam med sina problem när föräldrarna är upptagna med sina egna. Då kan det vara skönt att få prata med andra barn i samma situation, tillsammans med professionella vuxna.

Huddinge kommun erbjuder barn mellan 8 och 12 år att delta i träffar. En grupp om cirka sex barn träffas under två timmar en eftermiddag i veckan vid 9-10 tillfällen. 

Uppdaterad 4 februari 2020

Var informationen till din hjälp?