Barnahuset

Barnahuset Huddinge Botkyrka är till för barn upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för hot, våld eller sexuella övergrepp av någon de bor med eller någon närstående till familjen.

Allt stöd på samma plats

På Barnahuset samarbetar socialtjänst, polis, åklagare, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin. Barnet får komma till en anpassad miljö där barnets behov är i centrum.

Så här går det till

Det första besöket på Barnahuset är oftast i samband med ett polisförhör som hålls av en särskilt utbildad polis. Åklagare, socialtjänst och andra viktiga personer följer förhöret från rummet intill, för att barnet inte ska behöva berätta vad hen har varit med om fler gånger än nödvändigt. En rättsmedicinsk undersökning utförs även i vissa fall.

Samarbetet är en viktig grund

Socialtjänsten utreder barnets behov av skydd och stöd. En trygghet för barnet är att hen får träffa samma personer under hela utredningstiden.

De olika yrkesgruppernas samarbete kring barnet fortsätter så länge det behövs. Barnet och andra berörda personer kring barnet får krisstöd och information.

Kontakta oss

Adress:
Diagnosvägen 13B, nb
141 54 Huddinge

Telefon:
08-535 376 35
08-535 367 00 (även porttelefon)

Fax:
08-535 367 01

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?