Barnahus

Barnahus Huddinge Botkyrka är en plats där polis, åklagare, socialtjänst, krisstödjare, barnskyddsteam och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP Barnahus) arbetar tillsammans med barn som blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld eller övergrepp i nära relation. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

Vad som händer när du kommer på besök

När du kommer till oss på Barnahus Huddinge Botkyrka tas du emot av en i personalen, oftast en civilklädd polis. Du och personen du känner som följt med dig får sitta ned och vänta i vårt väntrum. Därefter går du och polisen som tog emot dig in i ett annat rum som kallas förhörsrum för att prata, detta kallas förhör. Där får du möjlighet att berätta om något har hänt dig och om hur du har det hemma.

Förhöret filmas för att polis och åklagare inte ska glömma bort vad som sagts och för att du ska slippa berätta samma sak flera gånger.

Hur det kan kännas

En del barn och ungdomar har lätt för att berätta, andra har svårare och kan känna rädsla, skam eller skuld för det som hänt. Det är viktigt att försöka berätta, även om det känns jobbigt i stunden. Vi som jobbar på Barnahuset har lång erfarenhet av att prata med barn och ungdomar om svåra saker.

Efter förhöret

Efteråt får du prata med en socialsekreterare. Socialsekreteraren kommer även träffa de som har vårdnaden om dig för att berätta vad du gjort i dag och bemöta deras frågor. Du och din familj kan erbjudas att få prata om det som hänt med en krisstödjare och krisstödjaren kan komma att följa med er hem för att prata där.

Ibland får man efter förhöret göra en läkarundersökning. Där får du välja vem du vill ha med i rummet. Detta är som en vanlig läkarundersökning med en specialutbildad läkare och sjuksköterska.

Alla vuxna ska som är på Barnahuset ska svara på de frågor du har om dagen och vad som händer när du lämnar Barnahuset.

Uppdaterad 21 mars 2019

Var informationen till din hjälp?