ACT - att hantera stress och främja hälsa

Vill du gå en kurs baserad på senaste forskningen kring stress och välmående? Ungdomsmottagningen erbjuder en ACT-kurs. Du får lära dig konkreta verktyg för att hantera livets stress och att leva ditt liv i mer samklang med dina livsvärden.

Kursen ges vid fyra tillfällen, varje kurstillfälle är två timmar (totalt 8 timmar). Träffarna är oftast varannan vecka. Gruppens storlek är begränsad till max 16 personer. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Kursen är för dig som är 16 till 22 år. 

Datum, plats och tid

Den första kursen startar måndag den 25 januari och är sedan den 8 februari, 22 februari och den 8 mars klockan 17.00-19.00.

Kursen är digital. Du får en länk efter att du anmält dig. Kursen är gratis. 

Nästa kurs startar i mars 2021, denna kurs kan vara live om restriktionerna från Folkhälsomyndigheten förändras.

Anmälan

Här anmäler du ditt intresse till ACT-kursen

Vad lär jag mig?

  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Vad vill jag ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden?
  • Hur kan vi förhålla oss till den stress som är ofrånkomlig i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade? Hur kan vi förhindra depression eller utmattningsdepression?

Vid varje kurstillfälle kommer du bli uppmanad att börja använda de strategier du lärt dig i ditt dagliga liv för att konkret ta steg i riktning mot det liv du vill leva.

Kontakta oss!

Johanna Östergren
Kurator på ungdomsmottagningen
johanna.ostergren@huddinge.se

Therese Ek Blidberg
Kurator på ungdomsmottagningen
therese.ek-blidberg@huddinge.se

Uppdaterad 10 december 2020

Var informationen till din hjälp?