Vad gör socialtjänsten? Vi finns här för dig!

De här sidorna är speciellt för dig som förälder eller annan nära vuxen till barn och unga. Här berättar vi vilken hjälp du kan få av socialtjänsten, hur du kontaktar oss och vad som händer när du gör det. Socialtjänstens uppgift är först och främst att ge föräldrar den hjälp och det stöd de behöver för att kunna ta hand om sitt barn.

Om du tycker att något är svårt i ditt föräldraskap är det en bra början att våga berätta det för någon. Då är det lättare att förändra något. Det är också lättare att få rätt hjälp när socialtjänsten och föräldrar samarbetar och litar på varandra.

Många familjer får hjälp och stöd

Alla människor i Sverige ska kunna få hjälp av socialtjänsten om det behövs. Därför finns vi i alla kommuner. Här arbetar socionomer med kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. Det kan handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också skydda barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp. 

I första hand ska det fungera bättre hemma

Socialtjänsten kan hjälpa till på många olika sätt. Det vanliga är att socialtjänsten tillsammans med föräldern eller andra vkommer överens om vilket stöd som passar bäst.

Alla kan ansöka om stöd 

Om man tror att man behöver stöd går det bra att själv kontakta socialtjänsten och berätta om sin situation. Både barn och föräldrar kan kontakta socialtjänsten för att få hjälp och stöd.

Socialtjänsten utreder hur barnet har det

Om socialtjänsten bedömer att ett barn kan behöva skydd eller stöd är det deras uppgift att ta reda på vad som är bäst för barnet och familjen.

Vad får socialtjänsten berätta?

Alla som kommer i kontakt med socialtjänsten ska kunna lita på att känslig information inte förs vidare.

Stöd om barnet inte kan bo kvar hemma

Om det inte fungerar att bo hemma, kan barnet behöva bo någon annanstans en tid. Då ska socialtjänsten först undersöka om barnet kan bo hos en släkting eller någon annan som är viktig för barnet.

Koll på soc – för äldre barn

Kollpasoc.se är en webbplats för barn om socialtjänsten. Där finns information om socialtjänsten och vad de har för möjligheter att hjälpa barn och unga. Texterna är på enklare svenska och utgår ifrån riktiga frågor från barn.

kollpasoc.se

Om svensk socialtjänst på olika språk

På Socialstyrelsens webbplats hittar du information om svensk socialtjänst på flera språk. Där finns bland annat information om:

  • omhändertagande av barn enligt lagen om vård om unga, LVU
  • information till föräldrar om hur socialtjänsten arbetar.

Om svensk socialtjänst på flera språk 

Hur kan socialtjänsten hjälpa till

In what way can the social services help?

خدمات اجتماعی چگونھ می تواند کمک کند؟

Miten sosiaalipalvelu voi auttaa? 

كیف یمكن أن تساعد الخدمات الإجتماعیة؟

Kontakta oss för stöd och hjälp – från 20 år

Telefon:
08-535 303 00

Fax: 
08-535 379 01

Telefontid:
måndag–torsdag klockan 9.00–16.30
fredag klockan 9.00–14.30

Om vi inte svarar kommer du till vår telefonsvarare. Om du känner att det är säkert kan du lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi tillbaka.

Om du inte har möjlighet att ringa oss är du välkommen att skicka e-post. Vi läser inkomna mejl dagligen och svarar inom 48 timmar.

E-post:
mottagning.vuxen@huddinge.se

Det är viktigt att du skriver ditt namn och telefonnummer och när vi kan kontakta dig på ett säkert sätt. Vi gör tre försök att kontakta dig därefter är du välkommen att ta kontakt på nytt om vi ännu inte har kommit i kontakt.

På kvällar och helger: 

Ring socialjouren på telefon 020-70 80 03. 
I nödsituation, ring 112!

Hos oss arbetar socionomer. Du måste vara över 20 år och bo i Huddinge kommun. Vi har sekretess och samtalen kostar inget. 

Kontakta oss

Mottagningsteamet för barn och unga upp till 20 år

Telefon: 08-535 300 00

Uppdaterad 27 oktober 2023

Var informationen till din hjälp?