Dödsboanmälan – en förenklad form av bouppteckning

När en person avlider måste man gå igenom och redovisa den avlidne personens ekonomi. Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet, görs en dödsboanmälan. 

Detta gäller om:

  • dödsboets tillgångar endast räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet 
  • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Om det finns tillgångar som tillsammans är mer än begravningskostnaderna ska i stället en bouppteckning göras.

Den som företräder dödsboet gör en ansökan om dödsboanmälan och en dödsboutredare undersöker om förutsättningar finns för att göra en dödsboanmälan.

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan

  • Inga räkningar ska betalas.
  • Inga pengar får användas förrän dödsboanmälan är klar.
  • Finns det tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas för begravningskostnaderna.
  • Den som företräder dödsboet ska så fort som möjligt kontakta aktuella fordringsägare och meddela dödsfallet.
  • Ett dödsbo kan i vissa fall vara berättigad till ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Ansökan görs hos socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt.

Kontakta oss

Dödsboutredare centrala Huddinge, Skogås, Trångsund, Segeltorp
Eva-Lena Olsson
08-535 377 14
eva-lena.olsson@huddinge.se

Telefontid:
måndag klockan 13.15–14.15
tisdag klockan 11.00–12.00
onsdag, torsdag klockan 13.15–14.15

Dödsboutredare Vårby, Flemingsberg
Margareta Bergquist
08-535 377 15
margareta.bergquist@huddinge.se

Telefontid:
måndag–torsdag klockan 10.00–11.00

Växeln:
08-535 300 00

Uppdaterad 16 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?