Försörjningsstöd

Om du inte har någon inkomst eller tillgångar och dina pengar inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag. Du kan bara få försörjningsstöd om det inte finns något annat sätt att lösa problemet och du har gjort vad du kan för att försöka få ordning på situationen.

Det är kommunen som utreder och beslutar om du har rätt till försörjningsstöd.

Vem kan få försörjningsstöd i Huddinge?

Du måste bo eller vistas i Huddinge kommun och gjort vad du kan för att klara dig själv. Om du har pengar på banken, aktier eller annan tillgång måste du använda dessa först. Du måste också ha sökt andra förmåner och ersättningar som du har möjlighet att få, till exempel a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag eller underhållsstöd. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni ansöka tillsammans.

Hur går det till?

Om du vill ansöka om försörjningsstöd ska du kontakta mottagningsenheten inom socialtjänsten. En första utredning av din ekonomiska situation görs med dig per telefon. Frågor ställs till dig för att ta reda på varför pengarna inte räcker, om du har för liten inkomst eller för stora utgifter. Ansökningsblankett och information om vilka handlingar du behöver lämna in skickas hem till dig.

Om din ansökan godkänns får du en utbetalning till det konto du har uppgett. Om du inte uppfyller kraven får du ett avslagsbeslut tillsammans med information om hur du kan överklaga beslutet.

Vad ska pengarna räcka till?

Pengarna ska räcka till dina viktigaste utgifter, som till exempel mat, kläder, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien och telefon. Du kan även få godkänt för till exempel hyra, el och hemförsäkring.

Sekretess

Alla uppgifter som lämnas till socialtjänsten är sekretessbelagda. Du har själv rätt att ta del av de handlingar som rör dig, men vi lämnar inte ut information till någon annan. All personal har tystnadsplikt. 

Mina sidor - e-tjänst för dig med försörjningsstöd

När du ansökt om försörjningsstöd kan du följa ditt ärende på en dator, mobiltelefon eller surfplatta via vår e-tjänst Mina sidor. Där kan du ta del av vad som händer i ditt ärende och bland annat se beslut, beräkning och utbetalning.

För att kunna använda Mina sidor behöver du en e-legitimation som till exempel BankID eller mobilt BankID. Du kan få mer information om hur du skaffar BankID på www.bankid.com eller genom att kontakta din bank.

Användarguide till Mina sidor

Kontakta mottagningsenheten

Besöksadress:
Mottagningen
Paradistorget 14
141 47 Huddinge 

Fax:
08-535 377 02

Telefontider:
måndag, tisdag och fredag klockan 9.00–11.30
onsdag klockan 13.00–15.00
torsdag klockan 13.00–15.30

Öppettider:
måndag–onsdag klockan 8.00–16.45
torsdag klockan 8.00–18.15
fredag klockan 8.00–14.45
lunchstängt klockan 12.00–13.00

Mer information

Uppdaterad 21 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?