Försörjningsstöd

Om du inte hargon inkomst eller tillgångar och dina pengar inte räcker för att försörja dig eller din familj kan du ansöka om försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Du kan bara få försörjningsstöd om det inte finns något annat sätt att lösa problemet och du har gjort vad du kan för att försöka få ordning på situationen.

Det är kommunen som utreder och beslutar om du har rätt till försörjningsstöd.

Vem kan få försörjningsstöd i Huddinge?

Du måste bo eller vistas i Huddinge kommun och gjort vad du kan för att klara dig själv. Om du har pengar på banken, aktier eller annan tillgång måste du använda dessa först. Du måste också ha sökt andra förmåner och ersättningar som du har möjlighet att få, till exempel a-kassa, sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag eller underhållsstöd. Om du är sambo, gift eller registrerad partner måste ni ansöka tillsammans.

Vad ska pengarna räcka till?

Pengarna ska räcka till dina viktigaste utgifter, som till exempel mat, kläder, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien och telefon. Du kan även få godkänt för till exempel hyra, el och hemförsäkring.

Sekretess

Alla uppgifter som lämnas till socialtjänsten är sekretessbelagda. Du har själv rätt att ta del av de handlingar som rör dig, men vi lämnar inte ut information till någon annan. All personal har tystnadsplikt. 

Hur går det till?

Vid förstagångsansökan

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd för första gången ska du kontakta mottagningsenheten inom socialtjänsten på telefonnummer 08-535 377 90.

Då görs en första utredning av din ekonomiska situation tillsammans med dig per telefon. Då kommer handläggaren att ställa frågor för att ta reda på varför pengarna inte räcker, en anledning kan till exempel vara att du har för liten inkomst eller för stora utgifter. Efter samtalet skickar handläggaren ansökningsblankett och information om vilka handlingar du behöver lämna in hem till dig.

Om du har rätt till ekonomiskt bistånd får du en utbetalning till det konto du har uppgett. Om du inte har rätt till ekonomiskt bistånd får du ett avslagsbeslut tillsammans med information om hur du kan överklaga beslutet.

Om du har ett pågående ärende

Om du redan har ett pågående ärende kan du lämna in din ansökan via e-tjänst Mina Sidor. Det kan du göra om du har ett mobilt BankID. 

Om du inte har ett mobilt BankID kan du lämna in din ansökan manuellt. Det kan du göra genom att lämna in din ansökan i brevlådan i receptionen på Paradistorget 14 i Huddinge centrum eller genom att skicka den per post till: 

Arbete och försörjning
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltingen
Huddinge kommun
141 85 Huddinge

Mina sidor - e-tjänst för dig med försörjningsstöd

När du ansökt om försörjningsstöd kan du följa ditt ärende på en dator, mobiltelefon eller surfplatta via vår e-tjänst Mina sidor. På Mina Sidor kan du se: 

  • När din ansökan är mottagen

  • Hur vår beräkning av din ekonomi ser ut

  • Vilket beslut vi har fattat och varför

  • Datum och belopp för utbetalning

  • När vi vill kalla dig till besök eller annan information

  • Om du behöver komplettera din ansökan

  • Vem som är din handläggare

För att kunna använda Mina sidor behöver du en e-legitimation i form av mobilt BankID. Du kan få mer information om hur du skaffar mobilt BankID på www.bankid.com eller genom att kontakta din bank. 

Användarguide till Mina sidor

Kontakta mottagningsenheten

Besöksadress:
Mottagningen
Paradistorget 14
141 47 Huddinge 

Fax:
08-535 377 02

Telefontider:
måndag, tisdag och fredag klockan 9.00–11.30
onsdag klockan 13.00–15.00
torsdag klockan 13.30–15.30

Öppettider:
måndag–onsdag klockan 8.00–16.45
torsdag klockan 8.00–18.15
fredag klockan 8.00–14.45
lunchstängt klockan 12.00–13.00

Mer information

Uppdaterad 22 juni 2020

Var informationen till din hjälp?