Elskulder, hyresskulder, störning och avhysning

Att bli avhyst innebär att man måste flytta från sin bostad. Om du riskerar att bli avhyst från din bostad kan det bero på olika saker. Du kanske har betalat din hyra för sent, har en gammal hyresskuld eller har stört dina grannar. Huddinge kommuns mål är att minska antalet personer som blir avhysta. Vi vill istället öka möjligheten att fler får behålla sin bostad. Det är extra viktigt när det handlar om barnfamiljer.

Viktigt att betala hyra i tid

Varje gång du betalar hyran för sent ökar risken för att du förlorar din bostad. Du ska betala hyran så att hyresvärden har fått betalningen senast på förfallodagen. Det brukar vara den sista vardagen i månaden. Väntar du för länge med att betala din hyra kan du bli tvungen att flytta.

Om du inte kan betala din hyra i tid

Om du inte kan betala hyran i tid en månad, ta då kontakt med din hyresvärd och förklara din situation. Det är möjligt att ni kan hitta en lösning tillsammans, till exempel komma överens om en avbetalningsplan. Ju snabbare du tar kontakt med din hyresvärd desto större möjligheter finns att hitta en lösning.

Om du betalar in hyran för sent

Senast den sista vardagen i månaden ska hyran vara inbetald. Den dagen kallas förfallodag. Om du väntar med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen innebär det att du inte längre har någon rätt till bostaden. Då kan hyresvärden lämna över ärendet till ett inkassoföretag som skickar iväg ett inkassokrav till dig. Om du inte betalar hyran då heller kommer inkassoföretaget att kontakta Kronofogden.

Då skickar Kronofogden ett brev till dig som kallas för ett betalningsföreläggande. Där står det att du har tre veckor på dig att betala skulden för att få tillbaka din rätt till bostaden. Om du betalar din hyra inom de tre veckorna har du rätt att bo kvar.

Om du inte betalar inom tre veckor har du inte rätt att bo kvar. Kronofogden beslutar då om du ska avhysas och när det kommer att ske.

Vad kan kommunen hjälpa till med?

Socialtjänsten arbetar med att förebygga och motverka avhysningar och kan ge dig råd och stöd om hur du kan lösa din situation och öka dina möjligheter att få behålla din bostad.

Om du är i behov av ekonomiskt stöd kontaktar du mottagningsenheten hos Arbete och försörjning. De utreder och gör en individuell bedömning om du har rätt till försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd för en hyresskuld.

Att störa grannarna

Om du stör dina grannar och inte skärper dig efter tillsägelser riskerar du att bli uppsagd från lägenheten. Hyresvärdarna är skyldiga att se till att störningarna slutar. Exempel på störningar är att du återkommande spelar hög musik, att du hyr ut din lägenhet utan hyresvärdens godkännande eller att du inte vårdar din lägenhet.

Rättelseanmodan - varning

Vid störningar skickar hyresvärden ut en rättelseanmodan, som är en varning om att du måste sluta med störningen. Om störningarna inte upphör efter varningen har hyresvärden laglig rätt att säga upp hyresgästen. Du blir då tvungen att flytta.

Hyresvärdarna kontaktar socialtjänsten

Enligt lag är en hyresvärd skyldig att meddela socialtjänsten om en hyresgäst riskerar att bli avhyst från sin bostad på grund av hyresskulder eller störningar. Avdelningen inom socialtjänsten som arbetar med att motverka och förebygga avhysningar tar kontakt med alla som riskerar att bli avhysta. 

E-tjänst för hyresvärdar - meddela socialtjänst avhysningsrisk

Elbolagen kontaktar socialtjänsten

Enligt lag är elbolagen skyldiga att meddela socialtjänsten om en konsument riskerar att få elöverföringen frånkopplad. Socialtjänsten kontaktar alla som riskerar att bli av med sin el.

E-tjänst för elbolag - meddela socialtjänst om risk för elfrånkoppling 

Uppdaterad 11 maj 2020

Var informationen till din hjälp?