Hyresskulder, störning och vräkning (avhysning)

Om du riskerar att bli vräkt från din bostad kan det bero på olika saker. Du kanske ofta betalar hyran för sent eller har stört grannarna. Med vräkning menas att du måste flytta från din bostad.

Huddinge kommuns mål är att minska antalet personer som blir vräkta. Vi vill i stället öka möjligheten för fler att behålla sin bostad. Det är extra viktigt när det handlar om barnfamiljer.

Viktigt betala hyran i tid

Varje gång du betalar hyran för sent ökar risken för att du ska förlora din bostad. Du ska betala hyran så att hyresvärden har fått betalningen senast på förfallodagen. Det brukar vara den sista vardagen i månaden.

Väntar du för länge med att betala hyran kan du bli tvungen att flytta.

Om du inte kan betala hyran i tid

Om du inte kan betala hyran i tid en månad, ta kontakt med din hyresvärd och förklara varför. Det är möjligt att ni kan hitta en lösning tillsammans och till exempel komma överens om en avbetalningsplan.

Ju snabbare du tar kontakt med din hyresvärd, desto större möjligheter finns att hitta en lösning.

Om du betalar hyran för sent

Senast den sista vardagen i månaden ska hyran vara inbetald. Den dagen kallas förfallodag. Om du väntar med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen har du inte längre rätt till bostaden: 

  • Hyresvärden kan då överlämna ärendet till ett inkassoföretag som skickar ett inkassokrav till dig. Om du inte betalar hyran då heller kommer inkassoföretaget att kontakta Kronofogden.
  • Kronofogden skickar ett brev till dig som kallas för ett betalningsföreläggande. Där står det att du har tre veckor på dig att betala skulden för att få tillbaka din rätt till bostaden. Om du betalar din hyra inom de tre veckorna har du rätt att bo kvar.
  • Om du inte betalar inom tre veckor har du inte rätt att bo kvar. Kronofogden beslutar då om du ska vräkas och när det kommer att ske.

Det här kan kommunen hjälpa till med

Du kan vända dig till socialtjänsten för att få råd och stöd om hur du kan lösa din situation och öka dina möjligheter att få behålla din bostad. 

Om du är i behov av ekonomiskt stöd kontaktar du mottagningen för ekonomiskt bistånd. De utreder och gör en bedömning om du har rätt till försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd för en hyresskuld.

Försörjningsstöd

Störa grannarna

Om du stör dina grannar och inte skärper dig efter tillsägelser riskerar du att bli uppsagd från lägenheten. Hyresvärdarna är skyldiga att se till att störningarna slutar.

Exempel på störningar är

  • att du återkommande spelar hög musik
  • att du hyr ut din lägenhet utan hyresvärdens godkännande
  • att du inte vårdar din lägenhet.

Du får en varning

Vid störningar skickar hyresvärden ut en rättelseanmodan. Det är en varning om att du måste sluta med störningen.

Om störningarna fortsätter efter varningen har hyresvärden laglig rätt att säga upp dig. Du blir då tvungen att flytta.

Hyresvärden kontaktar socialtjänsten

Enligt lag är en hyresvärd skyldig att meddela socialtjänsten om en hyresgäst riskerar att bli avhyst från sin bostad på grund av hyresskulder eller störningar.

Alla som riskerar att bli avhysta blir kontaktade av socialtjänsten.

Meddela socialtjänsten risk för avhysning (för hyresvärdar)

Uppdaterad 4 mars 2024

Var informationen till din hjälp?