Tillbaka

För dig som är arbetssökande

Om du söker försörjningsstöd för att du är arbetslös kommer du att erbjudas kontakt med arbetsmarknadskonsulent eller jobbmatchare för att komma vidare ut på arbetsmarknaden. Vi arbetar individuellt tillsammans med dig för att hitta vägen till självförsörjning. Utgångspunkten är hur du ska bli självförsörjande och vi utgår från dina erfarenheter och styrkor. Vi har insatser i form av Huddingejobb, korta yrkesutbildningar, praktikplatser, it-stöd, stöd med arbetssökeri med mera. I första hand är fokus att du hittar ett arbete på ordinarie arbetsmarknad men ibland kan det behövas olika arbetsförberedande insatser för att komma vidare. Tillsammans med din arbetsmarknadskonsulent avgörs vilken aktivitet som passar dig.