Arbetsmarknadsprojekt

Huddinge kommun samarbetar med Botkyrka, Salem, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm för att kunna ge ett bra stöd till dig som idag står utanför arbetsmarknaden och behöver extra stöd för att börja arbeta eller studera.

Samarbetet och samverkan sker inom ramen för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.

Inom Samordningsförbundet finns det en rad olika projekt, aktiviteter och insatser som anpassas efter de behov som deltagarna har.

På Samordningsförbundets webbplats finns det information om aktuella projekt, insatser och aktiviteter.

Uppdaterad 6 mars 2019

Var informationen till din hjälp?