Ansöka om stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd från kommunen, till exempel hjälp i hemmet, daglig verksamhet eller särskilt boende.

Om du vill ansöka om stöd, så ring eller skriv och boka ett möte hos oss. På mötet får du berätta vad du behöver och vad du vill. Du kommer också att få information av biståndshandläggaren. Om du vill kan du ta med dig någon på mötet.

Boka möte med biståndskansliet för att ansöka

  • Ring kommunens servicecenter på telefon 08-535 300 00

Tolk finns om du behöver det

Vi ordnar en tolk, om du har svårt att förstå svenska, eller om du är hörselskadad. Om du är synskadad kan du få beslutet och utredningen upplästa.

Ansökningsblanketten

Antingen skriver vi din ansökan under mötet, eller så får du med dig en ansökningsblankett, som du kan fylla i efteråt, och lämna in eller skicka in.

Om du har god man eller förvaltare är det den som ansöker. Om du är under 18 år ansöker din förälder eller vårdnadshavare.

Biståndshandläggaren utreder

När du har lämnat in din ansökan kommer du att bli kontaktad av en biståndshandläggare. Handläggaren utreder vad du behöver.

Du får ett beslut

När utredningen är klar beslutar biståndshandläggaren om vilket stöd du kan få. Du får beslutet med ett brev på posten. 

Bifall – du har rätt till stöd

Bifall betyder att du har rätt till stöd. I beslutet står vilket stöd du har rätt till och hur mycket hjälp du kan få.

Avslag – du får inte det du har ansökt om 

Avslag betyder att du inte har rätt till det du har ansökt om. Du kan också få avslag på bara en del av ansökan. Det betyder att du får vissa saker men inte alla saker som du ansökte om.

Du kan överklaga avslag

Om du får avslag på din ansökan, på hela eller en del av den, kan du överklaga beslutet.

Hur lång tid tar det att få beslutet?

Hur lång tid det tar beror på vad du har ansökt om. Vi utreder din ansökan så snabbt som möjligt. Ett beslut kan ta alltifrån några dagar till några veckor.

Blanketter för att ansöka om stöd

Huddinge servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: onsdagar 13.00-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 13.00-16.00.
Du kan även få hjälp med konsumentvägledning.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 6 november 2019

Var informationen till din hjälp?