Så här överklagar du beslut

Om du tycker att du har fått ett felaktigt beslut kan du överklaga det genom att skicka ett brev till:

Huddinge kommun
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
Enhetens namn
141 85 Huddinge

Huddinge kommun skickar ditt brev vidare till domstol. Du måste skicka brevet till oss inom tre veckor från den dagen du tagit del av ditt beslut, annars kan inte ditt överklagande prövas.

Kommunen är alltid skyldig att ändra ett beslut om det är uppenbart oriktigt.

Det här behöver du skriva i brevet

  • Tala om vilket beslut du överklagar. Om det finns ett ärendenummer eller diarienummer, ange detta.
  • Tala om varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill göra.
  • Underteckna och gör ett namnförtydligande under namnteckningen.
  • Ange ditt namn, telefonnummer, personnummer och din postadress.
  • Du kan också skicka med handlingar eller annat som du anser stöder din överklagan.

Om du har ett ombud, en god man eller en förvaltare

Du kan givetvis anlita ett ombud för att sköta ditt överklagande. Om du vill kan ditt ombud underteckna skrivelsen. Om du har en god man eller förvaltare bör denne underteckna skrivelsen.

Om du har frågor kring överklagan eller vill ha hjälp med att överklaga är du välkommen att ta kontakt med din handläggare som du når via Huddinge kommuns servicecenter.

Huddinge servicecenter

Ändrade öppettider i påsk

Skärtorsdag (18 april): 10.00-12.00
Långfredag (19 april): stängt
Annandag påsk (22 april): stängt

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 9.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 9.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: måndagar och onsdagar 13.30-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?