Ansöka om stöd vid funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd från kommunen för att klara din vardag.

Så går en ansökan till

1. Boka tid för möte 

Om du vill ansöka om stöd, ring eller skicka e-post till kommunens servicecenter och be att få komma i kontakt med en biståndshandläggare. 

Tolk finns om du behöver det

Om du har svårt att förstå svenska eller om du är hörselskadadkan vi ordna en tolk. Om du är synskadad kan du få beslutet och utredningen upplästa.

2. Träffa en biståndshandläggare och ansök 

På mötet får du berätta vad du behöver och vill. Du får även information av biståndshandläggaren. Om du vill kan du ta med dig någon på mötet.

Vi kan fylla i din ansökan under mötet, eller så får du med dig en ansökningsblankett som du kan fylla i efteråt och lämna eller skicka in.

Du kan också göra en webbansökan: 

Ansöka om stöd enligt LSS

Ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen, SoL

Om du har god man eller förvaltare är det den som ansöker. Om du är under 18 år ansöker din förälder eller vårdnadshavare.

Tid från ansökan till beslut

När du har lämnat in din ansökan kommer du att bli kontaktad av en biståndshandläggare. Handläggaren utreder vad du behöver.

Vi utreder din ansökan så snabbt som möjligt. Ett beslut kan ta alltifrån några dagar till några veckor.  Hur lång tid det tar beror på vad du ansökt om. 

3. Du får ett beslut

När utredningen är klar beslutar biståndshandläggaren om vilket stöd du kan få. Du får beslutet med ett brev på posten. 

Bifall – du har rätt till stöd

Bifall betyder att du har rätt till stöd. I beslutet står vilket stöd du har rätt till och hur mycket hjälp du kan få.

Avslag – du får inte det du har ansökt om 

Avslag betyder att du inte har rätt till det du har ansökt om. Du kan också få avslag på bara en del av ansökan. Det betyder att du får vissa saker men inte alla saker som du ansökte om.

Överklaga beslut

Om du får avslag på hela din ansökan eller delar av den kan du överklaga beslutet.

Överklaga beslut

Ansöka om stöd - blanketter

Huddinge servicecenter

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14 på eftermiddagarna. 

Telefontider

Telefon: 08-535 300 00

  • Måndag-torsdag kl 08.00-17.00 
  • Fredag kl 08.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

  • Måndag-torsdag: kl 10.00-17.00
  • Fredag: kl 10.00-15.00
  • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 9 februari 2023

Var informationen till din hjälp?