Avgifter för omsorg (under 65 år)

Du som har beviljats praktisk hjälp, service och omvårdnad betalar en avgift. Hur mycket du ska betala beror bland annat på din inkomst. Men du betalar aldrig mer än maxtaxan i avgift för omsorg och service.

Avgifterna gäller både om du bor i egen bostad eller på ett särskilt boende: 

  • Du som får service som städning, tvätt och inköp betalar per timme. 
  • Du som har beviljats en omsorgsinsats, särskilt boende, dagverksamhet, korttidsboende och växelvård betalar en omsorgsavgift.
  • Du som bor på ett särskilt boende betalar en omsorgsavgift och en måltidsavgift. Hyreskostnad tillkommer. 

Avgift för omsorg och service

Här kan du se vad olika insatser kostar och kan räkna ut din preliminära avgift. Maxtaxan för omsorg och service är 2 359 kronor per månad under 2023. Hyra och måltidsavgift ingår inte i maxtaxan.

Beräkning av avgift 

Du som kund väljer om du vill ge ett samtycke till att vi hämtar inkomstuppgifter.

Om du samtycker tar beräkningar hänsyn till inkomstuppgifter och boendekostnad. Man beräknar ett avgiftsutrymme som du betalar utifrån där omsorg och serviceavgift kan reduceras.

Om du väljer att inte ge ditt samtycke betalar du enligt taxan för de insatser som du är beviljad.

Frånvaro

Om du är frånvarande av olika anledningar kan du få sänkt avgift. 

Beslut om avgiften

Du får ett beslut om din avgift hemskickat. Om du vill ändra några uppgifter kan du göra det på den inkomstblankett du fått av din biståndshandläggare. Du kan också göra ändringen i kommunens webbtjänst eller kontakta din avgiftshandläggare.

Ändra inkomstuppgift

Betala med e-faktura eller autogiro

Autogiro är ett enkelt sätt att betala avgiften på. Autogiro betyder att vi drar summan från ditt bankkonto varje månad. Om du inte vill ha autogiro kan du få en e-faktura i stället för en pappersfaktura. Fakturan skickas då direkt till din internetbank.

Betala med autogiro eller e-faktura

Kontakta avgiftshandläggarna

Om du har frågor om autogiro och e-faktura, kontakta servicecenter och be att få tala med en avgiftshandläggare. 

Avgiftshandläggarna kan också svara på andra frågor om dina avgifter. 

Telefon: 08-535 300 00

Uppdaterad 31 januari 2024