Autogiro och e-faktura för omsorgsavgift

Autogiro och e-faktura är ett enkelt sätt att betala dina räkningar på. Det kostar inget extra att betala med autogiro och e-faktura.

Om du har autogiro och vill slippa pappersfakturor i brevlådan kan du ha både autogiro och e-faktura.

Betala med autogiro

Autogiro innebär att vi drar summan direkt från ditt bankkonto varje månad:

  • Du får en faktura omkring den 15:e varje månad. På fakturan står det hur stort belopp vi kommer att dra. 
  • Förfallodag är den sista dagen i månaden.
  • Du betalar avgifter och hyra i efterskott en gång i månaden.

Om det saknas pengar på kontot

Om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot dagen före förfallodagen drar vi inga pengar från kontot. Du måste då själv betala fakturan på annat sätt.

Fördelar med autogiro

  • Fakturan blir betald i rätt tid.
  • Du slipper förseningsavgifter.
  • Du kan resa bort och vara säker på att fakturan ändå blir betald.
  • Det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på kontot varje månad. 

Så anmäler du dig till autogiro

Du kan anmäla dig till autogiro på tre olika sätt: 

  • Via kommunens webbtjänst. 
  • Direkt i din internetbank.
  • På blankett: Läs igenom villkoren. Fyll i ditt namn, adress och kontouppgifter. Skriv ut blanketten och skriv under  innan du skickar den.

Anmälan om autogiro

Anmälan om autogiro på blankett

Betala med e-faktura

Du kan få din faktura som e-faktura i stället för en pappersfaktura. Fakturan skickas då direkt till din internetbank. Det som krävs av dig är att du har en internetbank med betalservice och att du anmäler dig där.

Gör så här:

1. Logga in i din internetbank. 

2. Sök fram Huddinge kommun i internetbankens förteckning över organisationer som erbjuder e-faktura.

3. Klicka på bankens länk till kommunens anmälningssida och anmäl dig.

4. När du får en e-faktura och har gått igenom och godkänt den gör du betalningen som vanligt i din internetbank.

Alla fakturauppgifter är automatiskt ifyllda, som belopp, förfallodatum och OCR-nummer.

Kontakta avgiftshandläggarna

Om du har frågor om autogiro och e-faktura, kontakta servicecenter och be att få tala med en avgiftshandläggare. 

Avgiftshandläggarna kan också svara på andra frågor om dina avgifter. 

Telefon: 08-535 300 00

Uppdaterad 9 februari 2023