Boende med personal

Det finns olika former av boende. Vad du behöver ligger till grund för vilken form av boende biståndshandläggaren beslutar om.

Boendeformer

De olika boendeformer som finns är:

  • Gruppbostad eller servicebostad enligt LSS: gemensamma utrymmen, personal dygnet runt.
  • Särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS: för personer med stora fysiska funktionsnedsättningar. Där får du stöd av personlig assistans eller hemtjänst.
  • Bostad för barn och ungdomar enligt LSS: gemensamma utrymmen, personal dygnet runt.
  • Särskilt boende enligt SoL: till exempel sjukhem eller gruppboende.

Ansökan och avgifter

Vill du ansöka om boende ska du kontakta kommunens biståndshandläggare. Det gör du genom att kontakta Huddinge servicecenter.

Du betalar hyra, utom i boende för barn och ungdomar. För bostad med särskild service enligt LSS betalar du för måltider. För särskilt boende enligt SoL betalar du för omsorg och måltider.

Vi har tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta för någon annan om dig.

Huddinge servicecenter

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: onsdagar 13.00-17.00.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 13.00-16.00.
Du kan även få hjälp med konsumentvägledning.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?