Boende med personal

Besöksstopp

Med anledning av coronaviruset covid-19 och för att skydda våra äldre och brukare inför vi besöksstopp på våra gruppboenden. Besöksstoppet gäller tills vidare.

Det innebär att alla besök även från anhöriga stoppas. Vi inför den här åtgärden för att minska risken att få in smitta på våra boenden. Det är viktigt då många av våra brukare och äldre är extra känsliga för infektioner.

I undantagsfall kan vissa besök tillåtas. Det är verksamhetens enhetschef som beslutar vilka besök som är tillåtna.

Tack för visad förståelse.

Läs mer på huddinge.se/corona

Det finns olika former av boende. Vad du behöver ligger till grund för vilken form av boende biståndshandläggaren beslutar om.

Boendeformer

De olika boendeformer som finns är:

  • Gruppbostad eller servicebostad enligt LSS: gemensamma utrymmen, personal dygnet runt.
  • Särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS: för personer med stora fysiska funktionsnedsättningar. Där får du stöd av personlig assistans eller hemtjänst.
  • Bostad för barn och ungdomar enligt LSS: gemensamma utrymmen, personal dygnet runt.
  • Särskilt boende enligt SoL: till exempel sjukhem eller gruppboende.

Ansökan och avgifter

Vill du ansöka om boende ska du kontakta kommunens biståndshandläggare. Det gör du genom att kontakta Huddinge servicecenter.

Du betalar hyra, utom i boende för barn och ungdomar. För bostad med särskild service enligt LSS betalar du för måltider. För särskilt boende enligt SoL betalar du för omsorg och måltider.

Vi har tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta för någon annan om dig.

Huddinge servicecenter

Boka tid för besök hos servicecenter

Vi kan endast ta emot bokade besök. Ring eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Besökstider

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00

Servicecenters kontor i Skogås och Vårby är stängda för besök tills vidare.  Ring eller mejla för att istället boka ett besök på Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 18 mars 2020

Var informationen till din hjälp?