Allomsorg S&R, daglig verksamhet Älvsjö

Presentation av utföraren

Vår verksamhet vänder sig till unga vuxna med autismspektrumtillstånd och vilar på tre huvudinriktningar.

I vår jobbcoachning arbetar vi utifrån ett kartläggningsmaterial som tar fasta på styrkor, svagheter och intressen. Syftet är att kombinera brukarens önskemål och behov med målet för insatsen och därigenom finna en anpassad praktikplats.

Vår teaterverksamhet utgörs av en kreativ grupprocess där man skriver manus, repeterar, marknadsför och varje år presenterar en ny teaterföreställning.

I den skapande verksamheten erbjuds man att delta i vår egen tidningsredaktion, där vi gör reportage och intervjuer, skriver artiklar, fotograferar och därefter skapar vår egen tidning Antenn magasin som utkommer med fyra nummer per år.

Utifrån ett individuellt utformat schema deltar varje brukare i dessa olika verksamheter. Några jobbar bara med jobbcoachning, andra dessutom med teater och redaktionsarbete. Vi träffas varje dag, men aktiviteterna varierar över veckan.

Varje brukare har en stödperson med fördjupad kunskap om den enskilde brukarens behov. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, där varje individs sätt att kommunicera och tillgodogöra sig information och instruktioner sätts i centrum.

I personalgruppen finns flera beteendevetare, en socialpedagog samt personer som studerat socialpsykiatri och pedagogik. Alla har lång erfarenhet av arbete med ungdomar inom autismspektrat. Med tanke på våra specialinriktningar har vi kompletterat med litteraturvetare, manusförfattare och skådespelare i vår personalgrupp.

Målgrupp

Vår målgrupp är personer med diagnoser inom autismspektrat.

Mat och måltider

Antingen går vi tillsammans till en restaurang och äter eller så lagar vi gemensamt mat i lokalen.

Kommunikationer

Verksamheten ligger nära Älvsjö station och är lätt att nå med pendeltåg eller buss.

 

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?