Conexi AB

Presentation av utföraren

Conexi bedriver en arbetslivsförberedande verksamhet för personer inom autismspektrat. Verksamhetens mål är att bygga en hållbar plattform för arbetstagaren i mötet med arbetslivet. Vår arbetsmetodik baseras på tydliggörande enligt TEACCH.

Verksamheten är upplagd i två steg:

Steg 1 bedrivs på IKEA i Kungens Kurva. Här finns möjlighet att under ett och samma tak prova sig fram mellan olika arbetsområden. Allt arbete är individuellt upplagd med en tydlig målbild framåt. Fokus ligger på att utveckla kunskap, verktyg och strategier. På varuhuset arbetar upp till åtta arbetstagare med stöd av två handledare.

Steg 2 är aktuell när arbetstagaren är redo att ta steget vidare. Vissa har anställning som målsättning, andra minskat stöd. Conexis roll blir att stödja och informera om möjliga val och tänkbara arbetsplatser. Tillsammans förbereder vi övergången till nytt företag och handledare följer med ut på den nya arbetsplatsen under introduktion och etablering.

Därefter erbjuds fortsatt stöd till såväl arbetstagaren som arbetsgivaren så länge parterna önskar.

Målgrupp

Verksamheten vänder sig till personer inom autismspektrat som är berättigad insats enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade.

Mat och måltider

På IKEA äter vi i deras personalmatsal där det finns möjlighet att köpa mat eller värma medtagen mat. När du är ute i steg 2 beror det på de alternativ som finns på den arbetsplatsen.

Kommunikationer

Du kan åka IKEA-bussen eller tunnelbanan till Skärholmen eller Fruängen och därifrån gå eller åka buss.

Kontakta Conexi AB

Telefon: 0708-494 462

E-post: kungens.kurva@conexi.se

Uppdaterad 29 juni 2017

Var informationen till din hjälp?