Solfagra dagliga verksamhet

Presentation av utföraren

På Solfagra dagliga verksamhet får du anpassade aktiviteter utifrån dina behov, förutsättningar och önskemål. Det är viktigt för oss att du är delaktig i valet av dina aktiviteter. Vi arbetar mycket med kommunikation.

Du kan bland annat jobba med demontering, köksuppgifter, med service både inne i våra lokaler och på andra kontor och jobba med dator i tidningsgruppen. Du kan ha rörelseträning, gå på promenader, vara med i naturrutan, ha musik, bild och form, vara i vita rummet eller få taktil massage. Aktiviteterna under din dag utgår från målen i din genomförandeplan som vi gör tillsammans.

Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet och möjlighet till insyn, utan vinstintresse. Vi erbjuder daglig verksamhet utifrån dina förutsättningar, behov och önskemål. Stödet ges på ett sådant sätt att det stärker din tilltro till din egen förmåga.

Vårt mål är att din vardag på daglig verksamhet ska vara utvecklande och meningsfull. När du blir kund hos oss så får du en kontaktansvarig som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan.

Målgrupp

Solfagra dagliga verksamhet är en daglig verksamhet för personkrets 1.

Mat och måltider

Vi ser till att det finns möjlighet att förvara, värma och äta medhavd lunch och mellanmål i anslutning till den dagliga verksamheten.

Kommunikationer

Vid närliggande Kvarnbergsplan passerar många bussar.

 

Kontakta oss

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med enhetschef Jenni Wamfors på telefonnummer 08-535 379 09.

Adress:
Solfagravägen 33 
141 48 Huddinge

Telefon: 08-535 305 32

E-post: jenni.wamfors@huddinge.se

Uppdaterad 3 juli 2017

Var informationen till din hjälp?