Struktura dagliga verksamhet

Presentation av utföraren

På Struktura erbjuder vi bland annat kommunikation, data, demontering av mindre elektronik, bild och form, musik, trädgårdsodling, bakning, rörelse och promenader. Här arbetar vi en personal med en brukare och har en tydlig struktur som vi följer. Aktiviteterna är individuellt anpassade efter var och ens önskemål och förmåga. Du får ett eget arbetsrum. Vi kan erbjuda utflykter som till exempel naturutflykter, bad eller museum.

Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet och möjlighet till insyn, utan vinstintresse. Vi erbjuder daglig verksamhet utifrån dina förutsättningar, behov och önskemål. Stödet ges på ett sådant sätt att det stärker din tilltro till din egen förmåga.

Vårt mål är att din vardag på daglig verksamhet ska vara utvecklande och meningsfull. När du blir kund hos oss så får du en kontaktansvarig som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan.

Målgrupp

Strukturas målgrupp är personer med utvecklingsstörning och diagnoser inom autismspektrat ofta i kombination med svår beteendeproblematik.

Mat och måltider

Vi ser till att det finns möjlighet att förvara, värma och äta medhavd lunch och mellanmål i anslutning till den dagliga verksamheten.

Kommunikationer

Struktura ligger i Visättra. Du tar dig enkelt hit med pendeltåg. Det är gångavstånd från Flemingsbergs station till Struktura.

Kontakta Struktura

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att ta kontakt med enhetschef Tanja Nylén på telefonnummer 08-535 379 23.

Adress:
Visättravägen 23 
141 50 Huddinge

Telefon: 08-535 378 94

E-post: tanja.nylen@huddinge.se

Uppdaterad 18 januari 2018

Var informationen till din hjälp?