Boendestöd

Boendestöd är en stödform riktad till dig som, utifrån din funktionsnedsättning, behöver stöd i vardagen. Stödet kan erbjudas dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Boendestöd ska

  • underlätta för dig och stärka din förmåga
  • stötta dig att vara delaktig i samhället
  • stötta dig att fortsätta bo i egen bostad
  • öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Boendestöd bygger på att insatserna utförs tillsammans med dig. Du kan till exempel få hjälp att tillsammans med personal 

  • städa din bostad
  • tvätta
  • sköta inköp.

Boendestödet kan även vara ett stöd ute i samhället som att handla eller göra bankärenden. Det fungerar även som ett stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt

Du får välja utförare

Du kan välja mellan kommunens utförare eller andra utförare som kommunen godkänt. Läs mer om hur du väljer utförare av boendestöd.

Se och jämför alla utförare av boendestöd

Hur ansöker jag om boendestöd?

Vill du ansöka om boendestöd ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Kontakta Huddinge servicecenter som hänvisar dig till rätt biståndshandläggare.

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Vi kan tyvärr endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 22 januari 2021

Var informationen till din hjälp?