Boendestöd

Boendestöd är en stödform riktad till dig som, utifrån din funktionsnedsättning, behöver stöd i vardagen. Stödet kan erbjudas dig som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning.

Boendestöd ska

  • underlätta för dig och stärka din förmåga
  • stötta dig att vara delaktig i samhället
  • stötta dig att fortsätta bo i egen bostad
  • öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Boendestöd bygger på att insatserna utförs tillsammans med dig. Du kan till exempel få hjälp att tillsammans med personal 

  • städa din bostad
  • tvätta
  • sköta inköp.

Boendestödet kan även vara ett stöd ute i samhället som att handla eller göra bankärenden. Det fungerar även som ett stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt

Du får välja utförare

Du kan välja mellan kommunens utförare eller andra utförare som kommunen godkänt. Läs mer om hur du väljer utförare av boendestöd.

Se alla utförare av boendestöd

Hur ansöker jag om boendestöd?

Vill du ansöka om boendestöd ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Kontakta Huddinge servicecenter som hänvisar dig till rätt biståndshandläggare.

Huddinge servicecenter

Avvikande öppettider

24 juni-20 augusti

Sommarstängt i Skogås och Vårby.

1 juli-16 augusti

Lunchstängt för besök kl 12.00-13.00 i Huddinge.

Öppettider telefon

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Öppettider besök

Huddinge: Patron Pehrs väg 6 
Måndag–onsdag 10.00-17.00
Torsdag 10.00-18.30
Fredag 10.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00 under tiden 1 juli-16 augusti.

Skogås: Skogås bibliotek, Skogås torg 7-9
Öppettider: måndagar och onsdagar 13.30-17.00.
Sommarstängt under tiden 24 juni-20 augusti.

Vårby: Familjecentralen i Centrumhuset Vårby gård, övre plan, Vårby allé 14.
Öppettider: tisdagar 9.00-16.00. Lunchstängt 12.00-13.00.
Sommarstängt under tiden 24 juni-20 augusti.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 12 april 2018

Var informationen till din hjälp?