Boendestöd

Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd för att få vardagen att fungera kan ansöka om boendestöd.

Boendestöd betyder att en person kommer hem till dig och ger dig stöd när du ska göra saker du tycker är svårt att klara av själv.

För att få boendestöd ska du ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning. 

Så ansöker du om boendestöd

Det här kan du få hjälp med

En boendestödjare ger dig stöd så att du klarar av att 

 • sköta ditt hem
 • tvätta
 • göra inköp
 • uträtta bankärenden.

Boendestödjaren kan också vara ett stöd i kontakter med myndigheter och sjukvård.

Boendestödet ska

 • underlätta för dig och stärka din förmåga
 • stötta dig att vara delaktig i samhället
 • stötta dig att fortsätta bo i egen bostad
 • öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt

Välja utförare

När du fått ett beslut om boendestöd kan du själv välja vem som ska utföra tjänsten. Du kan välja mellan kommunens utförare och privata utförare som kommunen har godkänt.

Välja utförare av boendestöd

Se och jämför alla utförare av boendestöd

Huddinge servicecenter

Telefontider

Vi har vanligtvis kortast kötid efter kl 14.00 på eftermiddagarna. 

Telefon: 08-535 300 00

 • Måndag–torsdag kl 08.00–17.00 
 • Fredag kl 08.00–15.00
 • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt 

Besökstider

 • Måndag–torsdag: kl 10.00–17.00 
 • Fredag: kl 10.00–15.00
 • Lördag, söndag och helgdag (röd dag i kalendern): stängt

Servicecenter har drop-in-besök där kösystem med kölapp gäller.

Här har du möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen och göra utskrifter.

Adresser

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 27 februari 2023

Var informationen till din hjälp?