Anero Boendestöd

Presentation av utföraren

Aneros boendestöd arbetar utifrån Aneros värdeord: respekt, engagemang, ansvar och flexibilitet. För oss på Anero är det centralt att våra insatser upplevs som trygga och förutsägbara. Vår målsättning är att vårt boendestöd skall vara samordnat och begripligt samt leda till en ökad självständighet, välbefinnande och en minskning av risker och problem.

Genom vårt boendestöd får du praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd som syftar till att underlätta din vardag Vi är övertygande om att en positiv relation mellan personal och du som har insatsen boendestöd, är central för att det skall bli ett positivt resultat. Därför sätter vi ett mycket stort värde på hur du upplever relationen med vår personal och vidtar förändringar när det behövs.

Du kommer att ha en boendestödjare som tillsammans med dig upprättar en genomförandeplan som ni regelbundet följer upp tillsammans. Vår personal har även en omfattande kunskap gällande vilket stöd som du kan få av andra aktörer samt vilka rättigheter som du har. Vi ser det som en mycket viktig del av vårt arbete att synliggöra vilket stöd som finns att få av andra aktörer, vid behov motivera samt hjälpa till att initiera insatserna/stödet.

Kompetens och erfarenhet

Anero Boendestöd har funnits sedan början av 2022. Då vi vill att vårt boendestöd skall vara av högsta kvalitet och hela tiden bli bättre så är våra medarbetare centrala.

All vår personal har minst grundläggande kompetens motsvarande undersköterska. Flera har även vidareutbildningar i till exempel socialpedagogik och socialt arbete.

I vårt arbete använder vi oss av ett lågaffektivt bemötande och alla våra medarbetare har kunskaper om MI, tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation samt kompetens gällande missbruk.

Språkkunskaper

Svenska, engelska och spanska.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder inga tilläggstjänster.

Vi vänder oss till boende i

Skogås.

Uppdaterad 8 april 2024

Var informationen till din hjälp?