CuraNova Omsorg AB

Informationen på den här sidan gäller insatsen boendestöd.

Presentation av utföraren

Vårt boendestöd riktar sig till personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar, som bor i eget boende och som inte kan tillgodose sina egna behov.

Vi ger ett personligt anpassat stöd utifrån den enskildes individuellt bedömda behov.

Boendestödet kännetecknas av pedagogiska, sociala och utåtriktade aktiviteter där den enskilde verkligen är delaktig i stödets alla processer. Vi utför stödet i hemmet och även som vägledning
för att skapa en fungerande social tillvaro. 

Vårt mål med boendestöd är att den enskilde ska ges förutsättningar för att få en förbättrad psykisk hälsa, ökad livskvalitet, ökad självständighet och en ökad möjlighet att bo kvar i den egna bostaden samt stöd att bryta isolering. Stödet ska anpassas till den enskildes individuella önskemål och behov samt kontinuerligt anpassas efter personens aktuella behov inom viktiga livsområden. 

Kompetens och erfarenhet

Våra boendestödjare har minst grundläggande utbildning inom vård och omsorg och fördjupade kurser inom psykiatri.

Språkkunskaper

Vår personalstyrka är flerspråkig och kan utföra tjänster på kroatiska, bosniska, serbiska och arabiska. Givetvis talar all personal flytande svenska.

Tilläggstjänster">Tilläggstjänster

Du kan köpa hushållsnära tjänster av CuraNova Omsorg AB, som trädgårdsarbete, snöskottning och storstädning.

Vi-vänder-oss-till-boende-i">Vi vänder oss till boende i

Hela Huddinge kommun.

Kontakta CuraNova Omsorg AB

Om du vill veta mer om oss är du välkommen att
ta kontakt med Sanja Jagustin Christiansson,
08-711 75 06.

Postadress:
Sjödalsvägen 5 A, 1 tr
141 47 Huddinge

Uppdaterad 8 juli 2022

Var informationen till din hjälp?