Livis Omsorg AB

Informationen på den här sidan gäller insatsen boendestöd.

Presentation av utföraren

Sedan 2017 har Livis Omsorg arbetat utefter samma värderingar; att erbjuda en enklare vardag. Boendestöd ska utformas efter dina behov och möjligheter. Genom ett långsiktigt samarbete kommer vi att lära känna dig, dina behov och veta hur vi på bästa sätt kan finnas där för dig och göra vardagen lite enklare, lite bättre och lite mer flexibel.

Våra värderingar genomsyras av tron på människan och ett stort kundfokus. Livis omsorgs uppgift är att följa dina behov och vara din stödjande hand. Vårt förhållningssätt är att visa respekt och ge trygghet. Vi värnar om ditt privatliv och integritet. Vi ger dig möjlighet till självbestämmande och delaktighet utifrån en helhetssyn. Vi stödjer dina beslut i det liv du väljer att leva.

Det huvudsakliga målet för våra insatser är att du som kund med vårt stöd kan leva som andra. I vårt arbete använder vi olika arbetssätt och olika metoder för att uppnå målet.

Kompetens och erfarenhet

Vår personal har olika yrkesbakgrund, lång arbetslivserfarenhet och hög kompetens.

Personal deltar kontinuerligt i olika kurser och utbildningar.

Vår målsättning är att du som kund ska få samma personal som kommer hem till dig.

Vi har varit utförare av boendestöd sedan 2013.

Språkkunskaper

Alla talar svenska och flera i personalen talar engelska, spanska, arabiska, ryska, luganda, tigrinja m.m.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder inga tilläggstjänster.

Vi vänder oss till boende i

Hela Huddinge kommun.

Uppdaterad 8 juli 2022

Var informationen till din hjälp?