Du får välja utförare

Du får välja vilken utförare som ska ge dig stöd. Det gäller för dig som är under 65 år, har en funktionsnedsättning och har beviljats någon av följande insatser:

  • Hemtjänst.
  • Boendestöd.
  • Ledsagar- eller avlösarservice.

Vi kontrollerar kvaliteten

I Huddinge kommun kan företag som vill utföra hemtjänst, boendestöd och ledsagar- och avlösarservice ansöka om att få göra det. För att bli godkänd måste utföraren uppfylla ett antal krav som kommunen har satt upp. På så sätt kan du vara säker på att den service, stöd och omvårdnad du får håller en hög kvalitet, oavsett vilken utförare du väljer.

Vad kostar det?

Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen för dina beviljade tjänster. Privata utförare kan välja att erbjuda extra tjänster som är helt frivilliga för dig som kund, till exempel fönsterputsning eller trädgårdsarbete. Du betalar direkt till utföraren om du väljer att köpa dessa tjänster.

Vilken skillnad är det på olika utförare?

De olika utförarna konkurrerar inte med pris, utan med kvaliteten på sin service och omsorg. Utförarna kan profilera sig på olika sätt, till exempel språkkunskaper eller specialinriktning på särskilda behov.

Hur kan jag jämföra olika utförare?

Om du vill ha hjälp med att jämföra olika utförare kan du prata med din biståndshandläggare eller använda vår tjänst för att 

Måste jag välja?

Nej, du behöver inte bestämma på en gång vilken utförare du vill ha, utan du kan göra ditt val när det passar dig. Ickevalsalternativet bestäms utifrån en på förhand given turordning inom respektive geografiskt område. Om du ångrar dig och vill göra ett val kan du göra det när som helst genom att kontakta din biståndshandläggare.

Kan jag välja flera olika?

Du får välja en utförare för varje insats du har blivit beviljad. Till exempel kan du välja en utförare för ledsagning och en annan för hemtjänst. Fråga din biståndshandläggare om du vill veta mer.

Får jag byta?

Om du inte är nöjd med den utförare du har valt ska du tala om det för utföraren, så att de kan bli bättre. Om du vill byta till en annan utförare kan du göra det när som helst genom att kontakta din biståndshandläggare. Du behöver inte berätta varför du vill byta. Det tar högst två veckor att byta utförare.

Hur får jag mer information?

Om du behöver mer information om valet eller om de olika hemtjänstutförarna kan din biståndshandläggare svara på dina frågor. Din biståndshandläggare kan också hjälpa till om du vill ha informationen på ett annat språk.

Uppdaterad 26 augusti 2020