Välja utförare

Du som har en funktionsnedsättning och har beviljats stöd kan själv välja vilken utförare som ska utföra stödet.

Det fria valet gäller för dig som är under 65 år, har en funktionsnedsättning och har beviljats någon av insatserna

  • hemtjänst
  • boendestöd
  • ledsagar- eller avlösarservice.

Vi kontrollerar kvaliteten

I Huddinge kommun kan företag som vill utföra hemtjänst, boendestöd och ledsagar- och avlösarservice ansöka om att få göra det. För att bli godkänd måste utföraren uppfylla ett antal krav som kommunen har. På så sätt kan du vara säker på att den service, stöd och omvårdnad du får håller en hög kvalitet, oavsett vilken utförare du väljer.

Ingen skillnad i avgift

Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen för dina insatser.

Privata utförare kan välja att erbjuda extra tjänster som är frivilliga för dig som kund, som fönsterputsning eller trädgårdsarbete. Du betalar direkt till utföraren om du väljer att köpa de här tjänsterna.

De olika utförarna konkurrerar inte med pris, utan med kvaliteten på sin service och omsorg. Utförarna kan även profilera sig på olika sätt, med till exempel språkkunskaper eller specialinriktning på särskilda behov.

Jämför olika utförare

Om du vill ha hjälp med att jämföra olika utförare kan du prata med din biståndshandläggare eller använda vår jämförelsetjänst. 

Se och jämför alla utförare av hemtjänst

Se och jämför alla utförare av boendestöd

Se och jämför alla utförare av ledsagar- och avlösarservice

Du måste inte välja

Du behöver inte välja utförare. Om du inte gör något val blir du tilldelad en utförare utifrån en på förhand given turordning inom ditt geografiska område.

Om du ångrar dig och vill göra ett val kan du göra det när som helst genom att kontakta din biståndshandläggare.

Du kan välja utförare för varje insats

Du får välja en utförare för varje insats du har blivit beviljad. Till exempel kan du välja en utförare för ledsagning och en annan för hemtjänst. Fråga din biståndshandläggare om du vill veta mer.

Byta utförare

Om du inte är nöjd med den utförare du valt ska du i första hand tala om det för utföraren så att de kan göra förbättringar.

Om du vill byta till en annan utförare kan du göra det när som helst genom att kontakta din biståndshandläggare. Du behöver inte berätta varför du vill byta. Det tar högst två veckor att byta utförare.

Mer information

Om du behöver mer information om valet eller om de olika hemtjänstutförarna kan din biståndshandläggare svara på dina frågor.

Din biståndshandläggare kan också hjälpa till om du vill ha informationen på ett annat språk.

Uppdaterad 4 februari 2023