Ledsagar- och avlösarservice

Ledsagning

Om du bor i eget boende och på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp att ta dig ut i samhället eller till olika aktiviteter kan du få hjälp av ledsagare. Till exempel kan ledsagning användas till kultur- och fritidsaktiviteter.

Du kan välja utförare

Du kan välja mellan kommunens utförare eller andra utförare som kommunen godkänt. Läs mer om hur du kan välja utförare av ledsagarservice.

Se och jämför alla utförare av ledsagarservice för dig som beviljats ledsagarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller är under 18 år och har blivit beviljad ledsagning enligt socialtjänstlagen (SoL).

Avlösning i hemmet för anhöriga

Om du har en anhörig som vårdar dig i hemmet kan du beviljas avlösning. Det innebär att en avlösare kommer hem till dig så att du inte lämnas ensam om din anhöriga behöver vila upp sig eller uträtta ärenden utanför hemmet.

Du kan välja utförare

Du kan välja mellan kommunens utförare eller andra utförare som kommunen godkänt. Läs mer om hur du kan välja utförare av avlösarservice.

Se alla utförare av avlösarservice för dig som beviljats avlösarservice enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller är under 18 år och har blivit beviljad avlösning enligt socialtjänstlagen (SoL).

Hur ansöker jag om ledsagar- och avlösarservice?

Vill du ansöka om ledsagar- och avlösarservice ska du ta kontakt med kommunens biståndshandläggare. Kontakta Huddinge servicecenter som hänvisar dig till rätt biståndshandläggare.

Huddinge servicecenter

Boka tid innan du besöker oss

Vi kan tyvärr endast ta emot bokade besök på servicecenter. Vänligen ring oss eller skicka e-post för att boka ditt besök till Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.

Telefontider

Måndag–onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-18.30
Fredag 8.00-15.00

Servicecenters kontor i Skogås och Vårby är stängda tills vidare.  Boka istället ett besök på Patron Pehrs väg 6 vid Huddinge station.


Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.

Uppdaterad 1 juli 2020

Var informationen till din hjälp?