Tillsyn – skolungdom över 12 år

Du som är över 12 år och har en funktionsnedsättning kan ansöka om tillsyn före och efter skoldagens slut och på lov.

Korttidsvistelse betyder att du tillfälligt bor i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj, eller åker på läger eller kollo. 

Kortidsvistelsen är till för att du ska få miljöombyte och rekreation och att dina anhöriga ska få avlösning. Korttidsvistelse kostar inget men du betalar för måltider.

Så ansöker du om korttidsvistelse

Måltidsavgifter

Korttidsfamilj

En korttidsfamilj är en "extra familj" för ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning. Du kanske har förslag på vilken familj du vill ha som korttidsfamilj.

Korttidshem

Ett korttidshem är som ett "extra hem" dit barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning kan komma.

Läger eller kollo

Läger eller kollo är vanligtvis till för tonåringar och yngre vuxna med funktionsnedsättning. Vistelsen kan vara i form av

  • helgläger
  • sportlovsläger
  • sommarläger.

Välja utförare

När du har fått beslut om korttidsvistelse får du välja vilken du vill delta i. Du kan välja mellan kommunens verksamheter och privata verksamheter som kommunen har godkänt.

Alla verksamheter måste uppfylla samma krav på kvalitet.

Se utförare av korttidsvistelse

Du måste inte välja

Om du inte vill eller kan välja utförare av korttidsvistelse måste du inte göra det. Om du inte gör något val blir du tilldelad en utförare som kan tillgodose dina behov och har en ledig plats.

Du kan välja flera utförare

Du får välja en utförare för varje insats du har blivit beviljad, så om du har både korttidshem och läger kan du välja två olika verksamheter.

Byta utförare

Om du vill byta till en annan korttidsvistelse kan du göra det när som helst genom att kontakta din biståndshandläggare. Du behöver inte berätta varför du vill byta om du inte vill. Ni kommer överens om när bytet ska göras.

Vi har tystnadsplikt

All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta för någon annan om dig.

Mer information

Om du behöver mer information om hur man väljer eller om de olika utförarna av korttidsvistelse, kontakta din biståndshandläggare.

Din biståndshandläggare kan också hjälpa till om du vill ha informationen på ett annat språk eller i ett anpassat format.

Huddinge servicecenter

Öppettider

Under öppettider för drop-in-besök har du också möjlighet att låna en dator vid självhjälpsstationen, göra utskrifter och hämta ut parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Kötider när du ringer Servicecenter

Generellt är det kortast kötid efter klockan 13.00, eller klockan 08.00-12.00 på torsdag och fredagar.

Ordinarie öppettider

  • Måndag-torsdag kl 10.00-17.00
  • Fredag kl 10.00-15.00
  • Helgdagar stängt.

Avvikande öppettider under 2023

  • måndag den 25 december: stängt (juldagen) 
  • tisdag den 26 december: stängt (annandag jul) 
  • måndag den 1 januari 2024: stängt (nyårsdagen)

Postadress: Huddinge servicecenter, 141 85 Huddinge.
Besöksadress: Patron Pehrs väg 6

Uppdaterad 4 februari 2023